+48 513 253 253 biuro@mega-tech.com.pl

Podatek od deszczu

Przedsiębiorcy przyzwyczajeni są do uiszczania płatności za podatki dochodowe, VAT, od nieruchomości, od środków transportowych i inne. Niektóre z opłat wprawiają nieraz w zdziwienie. Tak może być chociażby w przypadku podatku od psa czy podatku od deszczu. Przybliżamy definicję tego ostatniego. Czym jest podatek od deszczu? Kogo obowiązuje? Więcej w artykule.

Podatek od deszczu – czym jest? Uregulowanie prawne

Podatek od deszczu został wprowadzony z początkiem roku 2018 i znajduje swoje uregulowanie w Prawie wodnym. Danina zwana podatkiem od deszczu to skutek przepisów funkcjonujących w UE, które mówią, że każda osoba, która korzysta z wody musi zapłacić za jej użytkowanie. Zgodnie z przepisami istotne jest aby gospodarka wodna był efektywna. Do tego konieczne jest stałe utrzymanie niezbędnej ilości oraz jakości zasobów wód podziemnych i powierzchniowych. Kluczowe jest także usuwanie czy minimalizowanie zagrożeń, które wiążą się z nadmiarem bądź deficytem wody. Podatek od deszczu jest to opłata, która ponoszona jest za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Grunty, który są zabudowane uniemożliwiają wsiąkanie deszczu w podłoże, czego efektem jest zmniejszenie poziomu wód podziemnych. 

Kto płaci podatek od deszczu?

Podatek od deszczu dotyczy wszystkich gmin w całym kraju. Jednak nie każdy mieszkaniec gminy go uiszcza. Prawo wodne wskazuje iż danina ta dotyczy właścicieli dużych budynków, których powierzchnia przekracza 3,5 tys. metrów kwadratowych. Do tego zabudowa działki stanowi conajmniej 70 % jej powierzchni a w okolicy brakuje kanalizacji deszczowej. Podatek deszczowy to opłata uiszczana głównie przez właścicieli posesji zabetonowanych, pokrytych nieprzepuszczalną kostką czy asfaltem. Mowa więc o terenach, na których znajdują się sklepy wielkopowierzchniowe, magazyny, biurowce, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty, czy duże powierzchnie handlowe.

12.08.20202 powstał projekt, który zakłada zmniejszenie wartości, od których uzależniony będzie pobór podatku deszczowego. W projekcie ustawy z 12.08.2020 o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy zaproponowane zmniejszenie wartości zabudowania powierzchni z 3,5 tys. metrów kwadratowych do 600 metrów kwadratowych oraz z 70 % zabudowy powierzchni do 50 %. Zmiana ta oznaczać będzie wzrost liczby osób, które będą zobligowane do płatności podatku o np. właścicieli domów jednorodzinnych. Szacuje się 20-krotny wzrost liczby nieruchomości, których będzie dotyczył podatek deszczowy przy średnim rocznym koszcie 1350 zł na gospodarstwo domowe. 

Z podatku deszczowego zwolnieni są zarządcy dróg publicznych, kościoły oraz związki wyznaniowe

Ile wynosi podatek od deszczu i jaki jest termin płatności?

To jaka będzie wysokość podatku deszczowego uzależnione jest od powierzchni nieruchomości oraz decyzji samorządu (wójta, burmistrza czy prezydenta). Wysokość podatku od deszczu waha się w granicach od kilku do kilkudziesięciu groszy za metr. Istotne jest także czy na terenie obiektu, którego dotyczy podatek deszczowy znajdują się urządzania zbierające wodę opadową. Jeżeli tak i zbierają one conajmniej 30% wody wówczas opłata nie powinna przekroczyć 5 gr za metr. 

Od momentu otrzymania informacji o konieczności uiszczenia opłaty podatnik ma 14 dni na dokonanie płatności. Wpłatę należy zrobić na konto gminy.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 02.09.2020

podatek od deszczu