Podatek akcyzowy

Podatek akcyzowy zaliczany jest obok podatku od towarów i usług (VAT) do kategorii podatków pośrednich. Od podatku VAT odróżnia go to, iż podatek ten nie jest powszechny, gdyż dotyczy tylko wybranej grupy produktów. Co jeszcze warto o nim wiedzieć?

Podatek akcyzowy – na co jest nakładany i jaki jest cel podatku?

Akcyzą obejmowane są dobra, których koszty produkcji są niskie, natomiast spożycie wysokie. Podatek akcyzowy dotyczy takich produktów jak: wyroby tytoniowe i susz tytoniowy, nowatorskie, węglowe czy gazowe, paliwa opałowe, alkohol etylowy, wino, napoje fermentowane oraz pośrednie, piwo, paliwa silnikowe, gaz jako paliwo silnikowe, samochody osobowe, oleje smarowe oraz pozostałe oleje, energia elektryczna i płyn do papierosów elektronicznych. 

Celem nakładania podatku akcyzowego jest zmniejszenie popytu wśród populacji, która w nadmiarze konsumuje określone dobra. Dotyczy to przede wszystkim przeciwdziałaniu niepożądanym skutkom społecznym oraz zdrowotnym wśród społeczeństwa spożywającego różnego rodzaju używki: papierosy czy alkoholem. Dlatego z początkiem roku 2020 nastąpił wzrost stawek podatku akcyzowego w porównaniu do dotychczas obowiązujących o blisko 10%. Reguluje to Ustawa z dnia 21 listopada 2019 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. 

Pobór podatku akcyzowego z rok na rok przynosi duże wpływy do budżetu Państwa. Szacuje się że w roku 2020 również będą one zwiększone z uwagi chociażby na zmiany stawek. 

Harmonizacja podatku w UE

Podatek akcyzowy został zharmonizowany przez regulacje Unii Europejskiej. W praktyce oznacza to, ujednolicenie regulacji dla państw UE w ramach wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, czyli: energii elektrycznej, wyrobów energetycznych, tytoniowych czy napojów alkoholowych. Harmonizacja oznacza więc jednakowe zasady produkcji, przemieszczania czy przechowywania wyrobów akcyzowych a także wymiar oraz pobór akcyzy od tych wyrobów. Kraje członkowskie UE określają stawki na poszczególne wyroby akcyzowe, dlatego w Polsce można podnieść stawki, ważne jest aby nie były niższe od poziomów, które określają dyrektywy unijne. 

Stawki podatku akcyzowego

Stawki dla podatku akcyzowego wyrażone są:

  • w kwocie na jednostkę wyrobu,
  • procencie podstawy opodatkowaniu lub maksymalnej ceny detalicznej,
  • połączeniu kwoty na jednostkę wyrobu i procentu maksymalnej ceny detalicznej.

W roku 2020 stawki na wyroby podlegające podatkowi akcyzowemu wynoszą przykładowo dla:

  • energii elektrycznej – 5,00 zł/1 MWh,
  • wina – 174,00 zł/1 hl gotowego wyrobu,
  • papierosów – 228,10 zł za każde 1 000 szt. oraz 32,05% maksymalnej ceny detalicznej.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 15.05.2020

podatek akcyzowy