PIT za 2018 rok

Z dniem 01.01.2017 roku zmienił się sposób obliczania kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. PIT).

Podatnicy, których dochody roczne wyniosły:

  • do 85 528 zł – rozliczają się według skali podatkowych równej 18% pomniejszonej o kwotę zmniejszającą podatek
  • powyżej 85 528 zł – powinni rozliczyć się według skali podatkowej wynoszącej 32% kwoty przekraczającej kwotę 85 528 zł powiększonej o 15 395 zł 04 gr oraz pomniejszonej o kwotę zmniejszającą podatek.

W roku 2018 nie zmieniły się progi podatkowe w przeciwieństwie do kwoty wolnej, która wzrosła do 8000 zł.

Poniższa tabela przedstawia kwotę wolną, czyli kwotę zmniejszającą podatek w zależności od wysokości podstawy opodatkowania.

Podstawa opodatkowania (zł) Kwota wolna od podatku (zł)
0,01-8001,49 1440
8001,50-13000,49 1440 – [883,98 × (podstawa obliczenia podatku – 8000) ÷ 5000]
13000,50-85528,49 556,02
85528,50-127000,49 556,02 – [556,02 × (podstawa obliczenia podatku – 85528) ÷ 41472]
127000,50 i więcej 0

 

pit