Pełna księgowość 2021 – limit, kto jest zobowiązany?

Akt prawny jakim jest Ustawa o rachunkowości wskazuje różne regulacje odnoszące się do prowadzenia firmy oraz księgowości. Jeden z artykułów wyraźnie wskazuje kiedy dane przedsiębiorstwo zobowiązane jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych, czyli kiedy mubi być wprowadzona tzw. pełna księgowość. Jak co roku również pełna księgowość 2021 uzależniona jest od wysokości osiągniętych przez przedsiębiorstwo przychodów netto w roku poprzednim, czyli 2020.

program do faktur 2023

Jaki jest limit pełnej księgowości 2021?

Przedsiębiorstwa, które za rok 2020 osiągną przychody conajmniej równowartości w walucie polskiej 2 000 000 euro zobowiązane będą od 01.01.2021 roku do prowadzenia pełnej księgowości. Przepisem na to wskazującym jest art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy o rachunkowości.

Limit pełnej księgowości przeliczany jest po średnim kursie, który ogłasza Narodowy Bank Polski z euro na walutę polską z pierwszego dnia roboczego października roku, który poprzedza dany rok obrotowy. 01.10.2020 roku średnik kurs ogłoszony przez NBP wynosił 4,5153 zł/euro.

Kto jest zobowiązany do prowadzenia pełnej księgowości?

Konieczność stosowania pełnej księgowości uzależniona jest od ustalonego limitu i dotyczy:

  • osób fizycznych,
  • spółek cywilnych osób fizycznych, 
  • spółek cywilnych osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, 
  • spółek jawnych osób fizycznych, 
  • spółek partnerskich oraz
  • przedsiębiorstw w spadku działające w oparciu o Ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629).

Pełna księgowość 2021 – jaki przychód?

Aby wyznaczyć czy kwota uzyskanych przychodów za rok 2020 wiąże się z konieczności wprowadzenia od 01.01.2021 pełnej księgowości należy kwotę 2 000 000 euro pomnożyć przez wartość 4,5153 zł/euro.

Z obliczeń wyjdzie kwota 9 030 600 zł. Jest to wartość, która wyznacza granicę dla której stosowana jest pełna księgowości w 2021 roku.

Pełna księgowość 2021 a 2020

Porównując limit pełnej księgowości z roku 2020 a 2021 dostrzec można wzrost kwoty. W roku 2020 limit wyniósł bowiem 8 746 800 złotych, czyli o 283 800 zł mniej jak w roku 2021. 

Nowy limit 9 030 600 zł będzie obowiązywał od 01.01.2021 do 31.12.2021.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 26.10.2020

pełna księgowość 2021