Pakiet rozwiązań uszczelniających

Sejm pracuje nad projektem ustawy nowelizującej przepisy ustawy o VAT, Ordynacji podatkowej oraz kodeksu Karnego Skarbowego, który jest nazywany „pakietem rozwiązań uszczelniających”. Ma ona wejść w życie 1 stycznia 2017 roku. Jakich zmian będzie dotyczyć?

Zmiany dotyczące mechanizmu odwróconego obciążenia oraz odpowiedzialności solidarnej nabywcy

Katalog towarów i usług objętych odwrotnym obciążeniem VAT ma zostać rozszerzony o procesory, produkty ze złota i srebra oraz usługi budowlane, a katalog towarów objętych mechanizmem odpowiedzialności solidarnej nabywcy będzie powiększony o dyski HDD, SDD oraz folię stretch.

Zmiany dotyczące rejestrowania podatników VAT

Projekt zakłada możliwość odmowy rejestracji podmiotu jako VATowca, gdy dane w zgłoszeniu są fałszywe oraz gdy podmiot nie istnieje bądź nie ma możliwości skontaktowania się z nim. Sprecyzowane zostaną też warunki wykreślenia podatnika z rejestru. Ma również zostać wprowadzona solidarna odpowiedzialność pełnomocnika za podatkowe zaległości płatnika.

Likwidacja rozliczeń kwartalnych oraz wprowadzenie obowiązku składania deklaracji w formie elektronicznej

Dla podatników innych niż mali, ma zostać zlikwidowana możliwość rozliczeń kwartalnych. Dodatkowo od 1 stycznia 2018 r. wprowadzony będzie obowiązek elektronicznego składania deklaracji przez płatników VAT.

Przywrócenie dodatkowych sankcji

Zaproponowano dwie stawki dodatkowych sankcji:

30% kwoty zaniżenia w przypadku wskazania przez podatnika kwoty niższej niż rzeczywista kwota należna,

100% dla podatników, którzy dopuścili się oszustw.

Od dodatkowych zobowiązań będą również naliczane odsetki.

Zmiany dotyczące zasad zwrotu podatku VAT

Ograniczeniu ma ulec przyspieszony, 25-dniowy termin stosowania zwrotu różnicy podatku. Podstawowym wymogiem do złożenia wniosku o przyspieszony zwrot będzie posiadanie statusu czynnego podatnika VAT przez minimum 12 poprzedzających miesięcy.

Zmiana zasad odliczenia podatku VAT naliczonego w przypadku wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ma być uzależnione od uwzględnienia kwoty podatku w deklaracji za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w terminie do 3 miesięcy od czasu powstania obowiązku podatkowego.

Istotna zmiana dla instytucji finansowych – uchylenie art. 43 ust. 13 ustawy o VAT

Ograniczona ma zostać możliwość zwolnień z podatku dla usług wparcia działalności bankowej, firm leasingowych i innych instytucji finansowych.

Modyfikacje w Kodeksie Karnym Skarbowym

Zaostrzona ma zostać odpowiedzialność karna osób dopuszczających się przestępstw podatkowych, m.in. przez wprowadzenie kary pozbawiania wolności.