Oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej

Termin złożenia oświadczenia

Przedsiębiorcy prowadzący mikro bądź małe przedsiębiorstwa mają czas do północy dnia 13.08.2019 na złożenie oświadczenia odbiorcy końcowego energii elektrycznej, które uprawnia do skorzystania z mechanizmu ochraniającego przed wzrostem cen energii. Pierwotny termin 29.07.2019 został wydłużony wprowadzoną nowelizacją ustawy, która określa konieczność złożenia takiego oświadczenia. 

Utrzymanie cen z 30.06.2018

Aby ceny i stawki prądu dla drugiego półrocza 2019 utrzymały się na poziomie z 30.06.2018 wymagane jest złożenie stosowanego oświadczenia do sprzedawcy energii, które potwierdzi status odbiorcy końcowego.

Kto może złożyć oświadczenie?

Oświadczenie, które pozwoli zamrozić ceny prądu na poziomie z 30.06.2018 mogą złożyć:

  • mikro przedsiębiorcy,
  • mali przedsiębiorcy,
  • rolnicy (jeżeli korzystają z innej taryfy niż G, która jest przewidziana dla gospodarstw domowych),
  • szpitale,
  • jednostki sektora finansów publicznych.

Jak złożyć oświadczenie?

Oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej należy złożyć u swojego dostawcy energii osobiście, elektronicznie korzystając z platformy ePUAP bądź pocztowo (za datę złożenia oświadczenia przyjmuje się dzień nadania na poczcie).

Co zawiera oświadczenie?

Prawidłowo złożone oświadczenie, które skutkować będzie zamrożeniem cen energii elektrycznej bez podwyżek dla drugiej połowy 2019 musi zawierać przekazane zgodnie z prawdą takie informacje jak:

  • dane identyfikacyjne odbiorcy końcowego,
  • dane identyfikacyjne i kontaktowe odbiorcy końcowego albo osoby uprawnionej do reprezentowania tego odbiorcy końcowego,
  • informacja o punktach poboru energii elektrycznej (PPE) albo numerze licznika energii elektrycznej.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 13.08.2019

Oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej