Opłata klimatyczna

Wybierając się na urlop czy szkolenie warto pamiętać o tym, że wynajmujący może poprosić tymczasowo zamieszkujące osoby w jego lokalu o uiszczenie tzw. opłaty miejscowej. Opłata ta powszechnie znana jest jako opłata klimatyczna. Co warto o niej wiedzieć? Ile wynosi opłata klimatyczna w roku 2020? Czy każdy ją płaci?

Co to jest opłata klimatyczna?

Wszystkie zapisy dotyczące opłaty miejscowej uregulowane zostały Ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Opłata klimatyczna, czyli miejscowa to opłata, która ma charakter lokalny i jest pobierana od osób fizycznych, które czasowo przebywają w miejscowościach charakteryzujących się szczególnymi walorami krajobrazowymi, klimatycznymi czy uzdrowiskowymi. Osoba przebywająca w danym miejscu dłużej niż dobę, w którym jest pobiera opłata klimatyczna najczęściej przyjeżdża do niego w celach wypoczynkowych, turystycznych bądź szkoleniowych.

W przypadku terenów, którym nadano status uzdrowiska spotykana jest tzw. opłata uzdrowiskowa.

Opłata miejscowa pobierana jest za każdą rozpoczętą dobę pobytu pod warunkiem, że pobyt ten wynosi minimum dwa dni.

Jakie warunki musi spełnić miejscowość?

Aby w danej miejscowości została ustalona opłata miejscowa konieczne jest spełnienie przez nią określonych warunków. Przede wszystkim gmina musi spełniać warunki klimatyczne, krajobrazowe (na jej terenie występują takie obiekty jak muzea, zabytki, pomniki, lasy, parki narodowe czy punkty widokowe) czy turystyczne (posiadanie odpowiedniej bazy noclegowej w obiektach hotelarskich i mogących świadczyć tego rodzaju usługi). W przypadku obszarów uzdrowiskowych istotne jest występowanie klimatu o właściwościach leczniczych czy żłóż naturalnych surowców leczniczych.

Ile wynosi opłata klimatyczna w roku 2020?

Opłata klimatyczna w roku 2020 nie może przekroczyć maksymalnych stawek określanych przez Ministra Finansów, czyli w przypadku:

  • opłaty miejscowej jest to 2,31 zł,
  • miejscowości, które posiadają status obszaru ochrony uzdrowiskowej kwoty 3,26 zł,
  • opłaty uzdrowiskowej – 4,48 zł.

Wysokość pobieranej opłaty od osoby fizycznej ustala rada gminy z uwzględnieniem wyznaczonych maksymalnych stawek. 

Czy opłata klimatyczna zawsze wystąpi?

Istnieją pewne grupy osób, w których opłata klimatyczna nie jest pobierane i reguluje je wspomniana ustawa. Do tych osób zalicza się:

  • osoby, które przebywają w szpitalach,
  • podatników podatku od nieruchomości (jeżeli posiadają domy letniskowe, które są położone w miejscowości dla których opłata miejscowa bądź uzdrowiskowa jest stosowana),
  • osoby niewidome wraz z ich przewodnikami,
  • zorganizowane grupy dzieci oraz młodzieży szkolnej,
  • członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych oraz urzędów konsularnych a także inne osoby zrównane z nimi na podstawie innych umów, ustaw bądź narodowych zwyczajów, gdy nie są polskimi obywatelami oraz nie mają stałego miejsca pobytu na terenie RP.

Jak uiścić opłatę klimatyczną?

Opłata miejscowa pobierana jest najczęściej przez właściciela miejsca noclegu, który oferuje kwatery noclegowe bądź np. przez firmę prowadzącą hotel. Z reguły opłata ta jest pobiera w pierwszym dniu pobytu, następnie uiszczana jest do urządu gminy. Pobierający w imieniu gminy od zakwaterowanych osób opłatę miejscową otrzymuje prowizję, której wysokość ustala rada gminy.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 24.07.2020

opłata klimatyczna