Obniżka PIT z 18% na 17%

Rząd przyjął w dniu 16.07.2019 projekt ustawy, która wprowadza obniżkę stawki podatkowej PIT z 18% na 17%. Zmiana ta obejmie wyłącznie podatników rozliczających się obecnie według 18% stawki. W przypadku dochodów przekraczających 85 528 zł rocznie nie będzie ona miała więc zastosowania. Dla tej grupy podatków, których dochody przekroczą graniczną kwotę, nadal będzie obowiązywała stawka 32%.

Kiedy będzie obniżka? 

Planowany termin obowiązywania obniżonej stawki podatku PIT w wysokości 17% do dochodów nie przekraczających kwotę 85 528 zł to 01.10.2019.

Kto zyska na obniżce stawki podatku?

Zmiana ma wpłynąć przede wszystkim na korzyść wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą i do rozliczeń nie wybrali ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych czy podatku liniowego. Szacuje się ,że zmiana wpłynie korzystanie na ok 25 mln podatników. Dzięki wprowadzonej zmianie wzroście wartość miesięcznych wynagrodzeń netto, które otrzyma pracownik, przy niezmienionej wysokości wynagrodzenia brutto. Projekt ustawy zakłada także obniżkę kosztów pracy i co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów. Obniżka obejmie wszystkich podatników rozliczających się według skali podatkowej, którzy uzyskują przychody:

  • ze stosunku pracy,
  • z działalności gospodarczej osób fizycznych,
  • z działalności wykonywanej osobiście (oraz umów zlecenia i o dzieło),
  • z praw majątkowych,
  • z renty i emerytury.

Jak będą wyglądały koszty uzyskania przychodów po zmianach?

Wyższe koszty uzyskania przychodu, czyli związane z wykonywanym stosunkiem pracy to jedna z proponowanych zmian, która ma wejść w życie od 01.10.2019. W tabeli prezentujemy koszty uzyskania przychodów na aktualnym poziomie i po zmianie.

 
Aktualne koszty uzyskania przychodów (zł)
Nowa wysokość kosztów po zmianach od 01.10.2019 (zł)
Roczne dla jednoetatowców
1335,00 3000
Roczne dla jednoetatowców dojeżdżających
1668,72 3600
Roczne dla wieloetatowców
2002,05 4500
Roczne dla wieloetatowców dojeżdzających
2502,56 5400
obniżka pit