MM – czym jest przesunięcie międzymagazynowe?

Przesunięcie magazynowe, czyli w skrócie MM to dokument magazynowy, który służy wykazywaniu przemieszczeń określonych towarów (bądź całych partii) pomiędzy magazynami należącymi do tego samego przedsiębiorstwa.

MM pełni funkcje informacyjne, gdyż określa miejsca, w których przebywał konkretny produkt w danym czasie.

Przedsiębiorstwo przygotowuje dokument MM w momencie przemieszczania towaru.

program do faktur 2023

Przykład

Towar X trafia z magazynu, w którym był składowany do magazynu wydań, w którym odbywa się dalszy proces np. kompletacja produktu gotowego zgodnego z zamówieniem klienta a następnie jego wysyłka. W tym przypadku powstawnie dokument MM.

Z uwagi na to, że przesunięcie magazynowe nie jest traktowane jako sprzedaż, dlatego też nie powstanie żadna dodatkowa faktura. 

MM pozwala na ścisłą kontrolę ilości towarów, które zostaną wydane z magazynu i miejsc docelowych, do których trafią. 

Przedsiębiorstwa nie są zobligowane do dokumentowania każdorazowego przesunięcia. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości dopuszcza możliwość zbiorczego wykazywania przesunięć magazynowych np. na koniec danego okresu rozliczeniowego. Warunkiem jest wykazanie tej metody w polityce rachunkowości przedsiębiorstwa.

Przesunięcie magazynowe (MM) to dokument, który wystawi się w programie magazynowym Faktura Small Business Pro. Sprawdź więcej tutaj: MM.

mm definicja