Mikroprzedsiębiorca – podstawowe informacje

Mikroprzedsiębiorca to osoba, która spełnia określone przepisami warunki odnoszące się do sumy aktywów, rocznych obrotów oraz zatrudnienia. Często osoby mianem mikroprzedsiębiorców określa się osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. 

Mikroprzedsiębiorca – kim jest? Jakie przepisy mają dla niego zastosowanie?

Mikroprzedsiębiorca to osoba, która w ciągu conajmniej jednego z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  • zatrudniła nie więcej niż 10 pracowników,
  • osiągnęła roczny obrót i sumę aktywów ze sprzedaży towarów i usług na poziomie nie przekraczającym kwoty 2 milionów euro (równowartość polskich złotych).

Co ważne, aby zostać mikroprzedsiębiorcom oba powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.

Jakie są korzyści z bycia mikroprzedsiębiorcom?

Mikroprzedsiębiorcy mogą skorzystać z licznych programów unijnych kierowanych do tej grupy podatników, które służą uzyskaniu dotacji np. na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. Warto także postarać się o status małego podatnika. Dzięki temu mikroprzedsiębiorca może skorzystać z ulg podatkowych i różnych preferencji takich jak np.:

  • kwartalne rozliczenie podatku VAT i zaliczek na PIT,
  • jednorazowe zaliczenie wartości zakupionych środków trwałych (w całości) do kosztów uzyskania przychodów,
  • metody kasowej przy rozliczaniu podatku VAT.

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców

Rok 2020 wprowadza zmiany w zakresie składania deklaracji dla podatku od towarów i usług, czyli VAT-7 i VAT-7K. Deklaracje te zastaną zastąpione przez pliki JPK_V7M i JPK_V7M. Mikroprzedsiębiorcy od 01.07.2020 roku obligatoryjnie będą składać nowy plik JPK_VAT obejmujący deklarację VAT oraz ewidencję VAT. W przypadku mikroprzedsiębiorców rozliczających się kwartalnie konieczne będzie stosowanie się do nastepujących zasad:

  • do 25 dnia drugiego miesiąca danego kwartału mikroprzedsiębiorca będzie musiał przesłać ewidencję VAT za pierwszy miesiąc kwartału,
  • do 25 dnia trzeciego miesiąca danego kwartału mikroprzedsiębiorca będzie musiał przesłać ewidencję VAT za drugi miesiąc kwartału,
  • do 25 dnia miesiąca następującego po danym kwartale mikroprzedsiębiorca będzie musiał przesłać ewidencję VAT za trzeci miesiąc kwartału razem z deklaracją VAT.

Obowiązek składania nowego pliku JPK_VAT wchodzi w życie od 01.04.2020 dla dużych przedsiębiorstw. Mikroprzedsiębiorcy dostali zatem dodatkowy czas aby przygotować się do wprowadzanych zmian. Jeżeli jednak przedsiębiorca ze statusem mikro będzie chciał dobrowolnie wcześniej skorzystać z nowego sposobu składania pliku JPK (po 01.04.2020 a przed 01.07.2020), to będzie miał taką możliwość. Należy jednak pamiętać, że skorzystanie z nowej formy składania ewidencji i deklaracji (przed wyznaczonym terminem 01.07.2020) skutkować będzie koniecznością stosowania jej w kolejnych okresach. Nie będzie można wrócić o rozliczenia tradycyjnego.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 10.03.2020

Mikroprzedsiębiorca