List intencyjny

Poszukując pracy najczęściej słyszanymi zagadnieniami jest CV oraz list motywacyjny. Oprócz tych dwóch pojęć przyszły pracownik może spotkać się z pojęciem listu intencyjnego. Co to jest list intencyjny? Jakie informacje zawiera? Szczegóły poniżej.

Czym jest list intencyjny?

List intencyjny to rodzaj pisemnej umowy, która jest wstępną deklaracją zamierzeń dotyczących zatrudnianego. To swego rodzaju obietnica zawarcia umowy z uwzględnieniem ustaleń negocjacyjnych uzgodnionych podczas rozmowy kwalifikacyjnej (określenie warunków i zasad przyszłej współpracy).

program do faktur 2023

Chociaż list intencyjny nie ma uregulowania prawnego i nie musi być wiążący to jest swego rodzaju zabezpieczeniem interesów przyszłego pracownika i pracodawcy. Dotyczy więc obu zainteresowanych stron umowy.

Co istotne list intencyjny sporządzany jest nie tylko przez zatrudniającego i zatrudnianego. Również przedsiębiorstwa, które prowadzą negocjacje handlowe mogą zawrzeć taki dokument. Sporządzone pismo jest podsumowaniem wszystkich ustaleń poruszonych w negocjacjach.

Jeżeli po zawarciu listu intencyjnego jedna ze stron otrzyma lepszą propozycję pracy czy handlową (w przypadku przedsiębiorstw) wówczas należy niezwłocznie poinformować drugą stronę i wyjaśnić powody z uwagi, na które chce się zrezygnować z wcześniejszych ustaleń.

Co zawiera list intencyjny?

List intencyjny podpisywany jest najczęściej po zakończeniu działań negocjacyjnych, gdy osiągnięto porozumienie. Dokument może zawierać np.:

  • informację o nierenegocjowaniu już uzgodnionych postanowień,
  • wskazanie stanowiska i czynności, które będą w ramach niego wykonywane,
  • określenie wymiaru pracy, miejsca i rodzaju umowy czy
  • wskazanie wysokości wynagrodzenia (w tym wszelkie premie, bonusy, nagrody).

Chociaż list intencyjny nie ma mocy prawnej to może zawierać w sobie określenie konsekwencji prawnych wynikających ze spisanych postanowień. Gdyby przedsiębiorstwo handlowe po spisaniu listu intencyjnego prowadziło rozmowy z konkurencyjną firmą wówczas może wystąpić tzw. konflikt stron. Jedna strona może pociągnąć drugą do odpowiedzialności za tzw. negatywne naruszenie interesu umowy.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 12.07.2022

List intencyjny