Limit pełnej księgowości 2022

Limit pełnej księgowości 2022 – podstawa prawna

Zarządzanie firmą wiąże się z koniecznością przestrzegania różnych regulacji prawnych. Istotne przepisy regulujące kwestie fakturowania czy podatku poruszają m.in. takie akty prawne jak Ustawa o Rachunkowości czy Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

program do faktur 2023

Obligatoryjność prowadzenia rachunkowości w oparciu o księgi rachunkowe dotyczy:

  • osób fizycznych,
  • spółek cywilnych osób fizycznych,
  • spółek jawnych osób fizycznych,
  • spółek cywilnych osób fizycznych i przedsiębiorstw w spadku,
  • spółek partnerskich oraz
  • przedsiębiorstw w spadku, które działają w oparciu o ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej,

z uwzględnieniem osiąganych przychodów netto na określonych warunkach.

Księgi rachunkowe – limit przychodów

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, których przychody netto (za poprzedni rok obrotowy) osiągane ze sprzedaży produktów, towarów i operacji finansowych przekroczą limit 2 000 000 euro zobowiązani są do prowadzenia tzw. pełnej księgowości. W roku 2022 księgi rachunkowe będą obligatoryjne w przypadku przekroczenia kwoty 9 188 200 zł. Wartość ta wynika z przeliczenia 2 000 000 euro na walutę polską zgodnie ze średnim kurem euro, który został ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego dany rok podatkowy.

Limit pełnej księgowości 2022 – obliczenia

  • średni kurs euro, który został ogłoszony przez NBP w dniu 01 października 2021 roku to 4,5941 zł za euro,
  • limit przychodów netto zgodnie z Ustawą o Rachunkowości oraz Ustawą o podatku dochodowych od osób fizycznych, których przekroczenie obliguje przedsiębiorstwo do prowadzenia ksiąg rachunkowych to 2 000 000 euro,
  • limit pełnej księgowości w 2022 roku wynosi: 2 000 000 euro X 4,5941 zł za euro = 9 188 200 zł.

Limit pełnej księgowości – porównanie wysokości z 2021 a 2022 roku

Porównując limit przychodów pełnej księgowości z roku 2021 do tego, który będzie obowiązywał w roku 2022 dostrzec można wzrost tej wartości. Podwyższenie kwoty jest spowodowane wyższym kursem euro w dniu 01.10.2021 w odniesieniu do roku ubiegłego 2020.  Różnica wynosi 157 600 zł (9 188 200 zł – 9 030 600 zł). Wyższy kurs euro w analizowanym okresie 2021 roku oznaczać może spadek liczby jednostek prowadzących pełną księgowość w roku 2022.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 05.10.2021

Limit pełnej księgowości 2022