Leasing finansowy a operacyjny – podstawowe różnice

Poniżej w tabeli przestawiono różnice pomiędzy leasingiem finansowym i leasingiem operacyjnym.

 

Leasing finansowy

Leasing operacyjny

Jakie osoby są zaangażowane w transakcję?
 • Leasingodawca jako finansujący oraz
 • Leasingobiorca jako korzystający
Charakter leasingu?
 • zwany również inwestycyjnym lub kapitałowym,
 • następuje przekazuje (na ściśle określony czas) wskazanych składników majątku trwałego w zamian za określone opłaty (tzw. raty leasingowe).
 • zwany również usługowym,
 • dochodzi do przekazania (na czas oznaczony) określonych składników majątku trwałego w zamian za określone opłaty (tzw. raty leasingowe).
Jak ujmowany jest przedmiot leasingu w księgach?

Leasingobiorca:

 • wykazuje przedmiot w aktywach przedsiębiorstwa i dokonuje od niego odpisów amortyzacyjnych,
 • część odsetkowa płatnej raty leasingowej traktowana jest jako koszt uzyskania przychodu,

Leasingodawca – ujmuje należności z tytułu zawartej umowy leasingowej.

Leasingobiorca – ujmuje opłaty wstępne, czynsz leasingowy oraz inne wydatki wiążące się z użytkowaniem przedmiotu leasingu jako koszt uzyskania przychodu.

Leasingodawca -przedstawia przedmiot leasingu w aktywach firmy i dokonuje odpisów amortyzacyjnych.

Kiedy płatny jest podatek VAT?
 • Płatny z góry za cały okres trwania zawartej umowy leasingu (zwykle w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przedmiotu leasingu wraz z pierwszą ratą leasingową)
 • Naliczany wraz z każdą ratą leasingową (odliczany przez korzystającego)
Czy korzystający może wykupić przedmiot leasingu po skończonym okresie trwania umowy?
 • Po opłaceniu końcowej raty leasingowej przedmiot leasingu przechodzi na własność korzystającego.
 • Tak (jeżeli w umowie leasingowej zawarta jest opcja wykupu przez korzystającego)
leasing finansowy