Leasing auta – jakie są zasady?

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z leasingu auta osobowego w firmie powinni zapoznać się z obowiązującymi od 01.01.2019 zmienionymi zasadami związanymi z opodatkowaniem, nabyciem i używaniem pojazdów będących przedmiotem leasingu.

Leasing auta osobowego od 01.01.2019

Od początku roku 2019 zostało wprowadzone kilka zmian z zakresie leasingu pojazdów osobowych. Do głównych zaliczyć można następujące:

  • jeżeli przedsiębiorca chce wykorzystywać samochód wyłącznie w celach służbowych, wówczas kosztem uzyskania przychodu jest 100% poniesionych wydatków eksploatacyjnych na np. paliwo, naprawy, serwis.
  • w przypadku aut osobowych, które są używane prywatnie i służbowo, wówczas koszt uzyskania przychodu stanowi 75% poniesionych wydatków eksploatacyjnych.
  • obowiązuje limit na leasing operacyjny samochodów osobowych w wysokości 150 000 zł dla samochodów spalinowych oraz hybrydowych i 225 000 zł dla pojazdów elektrycznych. Wprowadzony limit odnosi się również do amortyzacji tych pojazdów.
  • jeżeli przedsiębiorca będzie chciał wziąć w leasing pojazd np. dwukrotnie droższy jak przewiduje to limit (150 000 zł lub 225 000 zł) wówczas przy pierwszej racie związanej z umową najmu lub leasingu i przy każdej kolejnej kosztem w ty przypadku będzie połowa wydanej kwoty.

Jakie są sposoby rozliczenia VAT od samochodu firmowego?

Zasady rozliczenia VAT od samochodu firmowego uzależnione są od tego czy przedsiębiorca wykorzystuje pojazd w tzw. sposób mieszany, czyli prywatnie i firmowo, czy tylko służbowo. 

Jeżeli mamy do czynienia z pierwszym sposobem to przedsiębiorca może odliczyć 50% podatku VAT od: ceny zakupu pojazdu, paliwa, opłat związanych z leasingiem (czynsz inicjalny, raty miesięczne i wykup) oraz kosztów eksploatacyjnych typu np. naprawa, serwis. W tym przypadku wartość netto powiększona o pozostałą część nieodliczonej kwoty podatku VAT rozliczania jest jako koszt uzyskania przychodu w ramach podatku dochodowego. 

Gdy przedsiębiorca wykorzystuje pojazd wyłącznie firmowo wówczas ma możliwość odliczenia kwoty 100% podatku VAT. Aby takie odliczenie było możliwe przedsiębiorca zobowiązany jest udowodnić urzędowi skarbowemu, że pojazd wykorzystywany jest jedynie w celach służbowych. Za niedopełnienie niezbędnych formalności zostały przewidziane ustawowo sankcje karnoskarbowe.

Zasada proporcjonalności

Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na pojazd (spalinowy lub hybrydowy) nie przekraczający kwotę 150 000 zł wówczas w myśl nowych przepisów koszt uzyskania przychodu w przypadku użytku wyłącznie służbowego wyniesie 100% wydanej kwoty. Jeżeli jednak kwota zostanie przekroczona wówczas ustala się procent kosztów podatków przez podzielenie limitu ustawowego przez cenę nabycia pojazdu. Procent ten wyznacza kwotę kosztu podatkowego od poniesionych opłat leasingowych.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 31.07.2019

Leasing samochodu osobowego