Kredyt kupiecki – co warto o nim wiedzieć?

Niekiedy przedsiębiorcy nie dysponują odpowiednią ilością środków pieniężnych, aby uregulować na bieżąco należności z tytułu zakupu towarów lub usług. Najlepszym wówczas rozwiązaniem staje się kredyt kupiecki. Co to jest kredyt kupiecki? Jakie warunki należy spełnić, aby można było mówić o kredycie kupiecki? Jakie wynikają z niego korzyści? Więcej w artykule.

 

Czym jest kredyt kupiecki?

program do faktur 2023

Przedsiębiorstwa mogą spotykać się z chwilowymi problemami z płynnością finansową. Możliwe są różne formy kredytowania płatności: kredyty obrotowe, inwestycyjne czy leasing. Chociaż kredyt kojarzony jest najczęściej z działalnością banków, to istnieją inne rozwiązania. Jednym z nich jest kredyt kupiecki. To alternatywa dla zwykłego kredytu skierowana do przedsiębiorstw, które są zainteresowane zakupem określonych towarów bądź usług i nie dysponują w danej chwili środkami pieniężnymi. W tej sytuacji strony transakcji mogą ustalić, że uregulowanie transakcji nastąpi w późniejszym terminie a umożliwia to właśnie kredyt kupiecki (nazywany również limitem kupieckim).

Kredyt kupiecki jest więc swego rodzaju odroczeniem płatności kontrahenta, stronami są zaangażowane w transakcje podmioty, następuje również pominięcie instytucji finansowej np. banku. W transakcji, w której występuje limit kupiecki sprzedawca zgadza się na otrzymanie zapłaty po terminie dostawy towaru czy świadczeniu usług. Kredyt ten nie ma ściśle określonej formy. Może być potwierdzony zawartą między stronami umową czy ustalonymi warunkami. Dodatkowo strony umowy mogą ustalić oprocentowanie dla odroczonej płatności, jednak nie jest to obowiązkowe. Kredyt kupiecki może mieć formę kredytu dostawcy lub odbiorcy (jako zaliczka). Termin spłaty limitu kupieckiego to najczęściej 30 dni, jednak strony umowy mogą ustalić inny okres.

Kiedy możliwy jest kredyt kupiecki? Jakie warunki muszą zostać spełnione?

Kredyt kupiecki to szczególna forma odroczenia momentu zapłaty za towar czy usługę. Aby mogło dojść do zawarcia umowy kredytu kupieckiego musi mieć miejsce transakcja sprzedaży pomiędzy dwoma podmiotami gospodarczymi, które nie są instytucjami finansowymi. W limicie kupieckim termin zapłaty musi zostać odroczony (nie może się pokrywać z terminem dostawy towarów czy wykonania usługi). Kredyt udziela zawsze podmiot sprzedający towar bądź usługę innej firmie (nie instytucji finansowej).

Jakie korzyści z kredytu kupieckiego?

Kredyt kupiecki to bardzo korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorstw nabywających towary i usługi i nie posiadających środków pieniężnych. Odroczona płatność często nie jest dodatkowo oprocentowana, nie ma też ściśle określonego harmonogramu spłat. To tańsza forma zobowiązania do płatności. Takie rozwiązanie jest korzystne dla obu stron, gdyż eliminuje skomplikowane procedury bankowe i upraszcza całą ścieżkę. Limit kupiecki jest szczególnie korzystny dla początkującego przedsiębiorcy, który nie zdążył jeszcze wypracować odpowiedniej zdolności kredytowej. Kontrahent, który zdecyduje się udzielić przedsiębiorcy kredytu kupieckiego musi być jednak ostrożny. Warto zweryfikować wiarygodność przedsiębiorcy, czy jest on czynnym podatnikiem podatku VAT, czy jego firma istnieje. Brak analizy może skutkować nieściągalnością środków od nieuczciwego kontrahenta. Dodatkowym rozwiązaniem jest ubezpieczenie kredytu. Takie zabezpieczenie pozwala uniknąć zatorów płatniczych. Sprzedawca może zaoferować również skonto, czyli rabat, który obniża cenę za natychmiastową zapłatę. Limit kupiecki często jest więc udzielany podmiotom gospodarczym, którym sprzedawca ufa, które np. są w stanie udokumentować swoją wypłacalność.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 01.04.2022

kredyt kupiecki