Koszt alternatywny – co to jest?

Prowadząc własną działalność gospodarczą ponosi się różne koszty. Wśród nich znajduje się koszt alternatywny. Warto wiedzieć czym się charakteryzuje.

Co to jest koszt alternatywny?

Koszt alternatywny znany jest także jako koszt utraconych możliwości bądź koszt utraconych korzyści. Jest to pojęcie które wskazuje miarę utraconych korzyści w wyniku niewykorzystania w najbardziej odpowiedni dla przedsiębiorstwa sposób posiadanych zasobów. Koszt ten przedstawia stratę korzyści w wyniku dokonanego wyboru.

program do faktur 2023

Koszt alternatywny nigdy nie jest kosztem rzeczywistym. Jest on wykorzystywany głównie do podejmowania różnych działań decyzyjnych w firmie. Jest to koszt o charakterze subiektywnym. Podjęcie decyzji inwestycyjnej skutkuje poniesieniem kosztu alternatywnego przez osobę, która takiego wyboru dokonała rezygnując tym samym z innej możliwości. Koszt utraconych szans dotyczy każdego przedsiębiorcy, który na co dzień podejmuje ważne decyzje w firmie. Przykłady kosztów utraconych możliwości można szukać zarówno w firmie jak i w życiu prywatnym.

Koszt alternatywny przykłady

  1. Pani Aneta posiada znaczny kapitał w wysokości 500 000 zł i stoi przed decyzją czy zainwestować środki w otwarcie kwiaciarni czy sklepu obuwniczego. Decydując się na kwiaciarnie rezygnuje tym samym z otwarcia sklepu obuwniczego. Pani Aneta osiągając zysk ze sprzedaży w kwiaciarni nie osiągnie przychodów, które mógłby generować sklep obuwniczy. Przychód z takiego sklepu traktowany jest w tym przypadku jako koszt alternatywny, czyli koszt utraconych możliwości. Pani Aneta dokonując wyboru subiektywnie szacuje co będzie dla niej bardziej opłacalne.
  2. Pan Hubert zastanawia się czy zapisać się na kurs prawa jazdy czy kurs języka hiszpańskiego. Wybierając kurs prawa jazdy i rezygnując z kursu języka hiszpańskiego jego kosztem alternatywnym będzie koszt pozyskania umiejętności posługiwania się językiem hiszpańskim. Co z kolei może wiązać się z rezygnacją z dobrej pracy, w której taki język jest wymagany.
  3. Pan Bartek pracuje jako cukiernik zarabiając rocznie 48 000 zł. Od pewnego czasu zastanawia zastanawia się czy zrezygnować z pracy i założyć własną firmę cukierniczą. Ostatecznie podejmuje wybór i ją zakłada osiągając z pierwszym roku przychód w wysokości 36 000 zł. Tym samym kosztem utraconych możliwości i podjętego wyboru rezygnacji z pracy jest kwota 12 000 zł. Tyle Pan Bartek stracił dokonując wyboru rezygnacji z etatu i założenia własnej firmy.

Koszt ekonomiczny co to jest?

Obok kosztu alternatywnego często spotkać można pojęcie kosztu ekonomicznego. Kosztem tym jest połączenie kosztów księgowych i kosztów utraconych możliwości. Podejmując wybór często ponoszony jest koszt księgowy. Wydanych środków pieniężnych nie można ponownie wydać na podjęcie innej decyzji. Przedsiębiorca, który zdecyduje się otworzyć własną działalność gospodarcza za zgromadzone środki, nie będzie mógł ich wydać na wymarzone wakacje, na otwarcie innej działalności czy przekazać ich na cele dobroczynne. Kosztowi księgowemu towarzyszy często koszt alternatywny, który może nie mieć wartości pieniężnej jak np. utracony czas, możliwość pozyskania wiedzy czy poszerzenia kontaktów biznesowych. Zestawiając koszty ze sobą przedsiębiorca otrzyma koszt ekonomiczny, który faktycznie będzie musiał ponieść podejmując daną decyzję. 

Podejmując ważne decyzje biznesowe zawsze ponoszony jest jakiś koszt, nawet taki który nie ma wymiaru pieniężnego. Koncepcja kosztu alternatywnego ukazuje to doskonale. Zaangażowanie w jedno działanie pociąga za sobą konsekwencje rezygnacji z innego. Dlatego tak ważne jest szacowanie kosztów utraconych możliwości by móc podejmować właściwe decyzje.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 20.05.2020

koszt alternatywny