JPK_VAT a 500 zł kary za popełnione błędy

Przedsiębiorcy obecnie składają do urzędu deklarację VAT-7, VAT-7K, a także informację podsumowującą VAT-27. Od 01.07.2019 planowana jest zmiana, która spowoduje zastąpienie wskazanych deklaracji podatkowych nowym dokumentem, czyli znanym już JPK-VAT jednak w nowej zmienionej strukturze. Taki zabieg wymaga jednocześnie aktualizacji kilku ustaw. Nowelizacji ma podlegać ustawa o VAT, Kodeks karny skarbowy oraz Ordynacja podatkowa. 

Dlaczego wprowadzane są zmiany? Jak będzie wyglądała nowa struktura JPK_VAT?

Ministerstwo Finansów zapowiedziało zmiany, które mają uprosić przedsiębiorcy składanie obecnych deklaracji. Zamiast kilku dokumentów podatnik złoży jeden, czyli nową wersję JPK_VAT.  Nowy plik ma być uproszczeniem kwestii formalnych związanych z podatkiem VAT dla przedsiębiorcy i dodatkowych obciążeń administracyjnych dla osób obsługujących deklaracje. Będzie to swego rodzaju połączenie części ewidencyjnej i deklaracyjnej. Nowa struktura zakłada również eliminację obecnie funkcjonujących załączników VAT-ZZ, VAT-ZD czy VAT-ZT oraz dodatkowych wniosków. Zamiast tych dokumentów na nowym pliku JPK_VAT pojawią się odpowiednie pola do wyboru. Proponowany termin 01.07.2019 będzie wymuszał na podatnikach przesyłanie pełnych informacji o prowadzonych ewidencjach VAT. Nowa struktura Jednolitego Pliku Kontrolnego VAT zakłada uwzględnienie w pliku dodatkowych danych, które posłużą kontroli podatku i analizie rozliczeń. 

Jakie będą terminy rozliczeń nowej struktury JPK_VAT?

Terminy nie ulegają zmianie. Sytuacja zmieni się w niewielkim stopniu w przypadku podatników, który rozliczają się kwartalnie. Przedsiębiorcy ci będą przesyłać pliki JPK_VAT w części ewidencyjnej za każdy miesiąc kwartału. W pierwszych dwóch miesiącach danego kwartału nie będzie części deklaracyjnej. Dopiero w trzecim miesiącu kwartału podatnik wskaże dane za cały kwartał w części deklaracyjnej. 

Jak będzie wyglądała nowa sankcja?

Każdy przedsiębiorca musi się liczyć z tym, że wprowadzenie nowej struktury JPK_VAT wiąże się jednocześnie z możliwością kary. Sankcje może nałożyć naczelnik urzędu skarbowego w drodze decyzji w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przesłanym pliku JPK_VAT, czyli błędów lub danych niezgodnych ze stanem faktycznym. Karze w wysokość 500zł będzie podlegać każda stwierdzona nieprawidłowość. Istnieje możliwość uniknięcia sankcji. Jeżeli podatnik otrzymana od urzędu podatkowego wezwanie do korekty zaraportowanych danych i w terminie 14 dni od otrzymania tego wezwania złoży skorygowany JPK_VAT wówczas organ podatkowy pomniejszy wysokość kary proporcjonalnie do skali poprawionych błędów. Co istotne urząd będzie wskazywał w wezwaniu popełnione błędy i dane, które nie są zgodne ze stanem faktycznym. 

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

JPK_VAT