Jak wyrobić książeczkę sanepidowską?

Chcąc pracować w gastronomii czy fryzjerstwie wymagana będzie tzw. książeczka sanepidu. Posiadanie ważnych badań przeprowadzonych do celów sanitarno-epidemiologicznych jest kluczowe dla wielu branż. Jak wyrobić książeczkę sanepidowską?

Co to jest książeczka sanepidowska? Dlaczego jest konieczna?

program do faktur 2023

Książeczka sanepidowska formalnie przestała obowiązywać w 2008 r.  Zmiana została wprowadzona na mocy Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Z praktycznego punktu widzenia zmiana nie była duża. W niektórych przypadkach np. zawodach związanych z produkcją żywności istnieje wymóg posiadania badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych. Obecnie książeczka sanitarna przybiera formę orzeczenia lekarskiego.

Zadaniem zaświadczenia lekarskiego jest stwierdzenie, że dana osoba nie posiada w swoim organizmie określonych bakterii, które mogłyby przyczynić się do rozwoju w miejscu pracy epidemii takich jak np. salmonella, prętki gruźlicy czy pałeczki duru brzusznego.

Książeczka sanepidowska potwierdza, że dana osoba może wykonywać pracę na danym stanowisku. Zawody, w których wymagany jest dokument to np.: kucharz, pracownik sklepu spożywczego, hostessa, cukiernik, fryzjer, pielęgniarka, lekarz, opiekunka do dzieci czy ratownik na basenie.

Jak wyrobić książeczkę sanepidowską?

Książeczkę sanepidowską można wyrobić kierując się samodzielnie na badanie bądź na podstawie skierowania na badania od pracodawcy. Na dokumencie wskazana jest najbliższa stacja sanitarno-epidemiologiczna, w której powinno zostać wykonane badanie. Gdy pracodawca kieruje pracownika na badania, wówczas to on opłaca badania. Najczęściej jednak pracownik już na etapie procesu rekrutacji pytany jest o posiadanie właściwego orzeczenia lekarskiego. Po udaniu się do stacji należy zwrócić się o pojemniki do pobrania materiału i dostarczyć go do punktu. Oczekiwanie na wyniki trwa zazwyczaj do jednego do dwóch tygodni. Następnie w przypadku pozytywnych wyników (braku bakterii) lekarz medycyny pracy wystawia orzeczenie sanitarno-epidemiologiczne (dawniej książeczka sanepidowska). Jeżeli zostanie wykryta obecność bakterii wówczas wystawiane jest orzeczenie o przeciwskazaniu do dokonywaniu pracy na danym stanowisku.

Na jaki czas książeczka sanepidowska?

O terminie ważności książeczki sanepidowskiej decyduje lekarz wydający orzeczenie. Może ono być bezterminowe lub wydane na określony czas. Na okres ważności księżeczki sanepidowskiej wpływa m.in. charakter wykonywanej pracy, miejsce pracy czy stan zdrowia.

UWAGA!

  1. W przypadku zmiany miejsca pracy na inne, w którym również jest wymaga książeczka sanepidowska, nie ma konieczności wydawania nowego orzeczenia, jeżeli poprzednie jest nadal ważne.
  2. Jeżeli księżeczka sanepidowska zgubi się wówczas należy udać się z wynikami badań do lekarza medycyny pracy, który wyda duplikat dokumentu.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 08.08.2022

Jak wyrobić książeczkę sanepidowską