+48 513 253 253 biuro@mega-tech.com.pl

Indywidualna Interpretacja Podatkowa – czym jest?

Przedsiębiorcy często zastanawiają się czy we właściwy sposób interpretują zawiłe przepisy podatkowe. Niewłaściwe zastosowanie regulacji może przynieść niekorzystne skutki zarówno dla właściciela firmy jak i prowadzonej przez niego działalności. Aby móc uchronić się przed negatywnymi konsekwencjami przedsiębiorca może złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. 

Czym jest indywidualna interpretacja podatkowa?

Indywidualna interpretacja podatkowa to informacja, która jest wydawana przez Krajową Informację Skarbową po złożeniu wniosku przez przedsiębiorcę. Jej celem jest rozwianie wątpliwości podatnika odnośnie interpretacji przepisów podatkowych w danej sprawie i ich zastosowania w praktyce. Przed złożeniem wniosku warto jednak dokładnie przeszukać internet. Oprócz różnych stron z broszurami informacyjnymi udostępnianymi np. przez Ministerstwo Finansów czy urzędy skarbowe, dostępna jest wyszukiwarka interpretacji przepisów prawa podatkowego. Warto z niej skorzystać, gdyż może okazać się, że inny przedsiębiorca miał podobny problem i dane zagadnienie zostało już poruszone oraz że została do niego wydana już interpretacja. Rozwiązania można również szukać w urzędach skarbowych, na stronie Krajowej Informacji Skarbowej bądź kontaktując się z nią telefonicznie pod numerem: 801 055 055 (telefon stacjonarny) lub 22 330 03 30 (komórka).

Jakie są poszczególne kroki potrzebne do złożenia wniosku o wydanie Indywidualnej Interpretacji Podatkowej?

Aby złożyć wniosek o wydanie Indywidualnej Interpretacji Podatkowej przedsiębiorca musi w nim szczegółowo opisać sytuację, zadać konkretne pytanie i przedstawić własne stanowisko. Problem może dotyczyć bieżących zagadnień, przyszłych wydarzeń lub zdarzeń, które miały już miejsce. Potrzebne będzie również oświadczenie, iż poruszany problem nie jest objęty postępowaniem  bądź kontrolą podatkową, również celno-skarbową. Istotne jest aby w tym zakresie sprawa co do jej istoty nie została rozstrzygnięta w drodze postanowienia lub decyzji organów podatkowych. Wniosek może być złożony samodzielnie bądź w kilka osób. W ostatnim przypadku konieczne będzie wyznaczenie strony postępowania w kwestii interpretacji. Jeżeli wnioskującym jest:

  • jedna osoba wówczas – należy złożyć formularz ORD-IN,
  • kilka osób – należy złożyć formularz ORD-WS i ORD-WS/B.

Wniosek można złożyć w urzędzie osobiście, listownie lub elektronicznie. Za wydanie interpretacji do każdego opisanego we wniosku problemu przedsiębiorca zapłaci odpowiednio po 40 zł za każdy opisany problem. Opłata jest odpowiednio wyższa jeżeli wniosek składany jest przez kilka osób tzw. jeżeli 3 osoby zgłoszą po jednym problemie wówczas opłata wyniesie 120zł. Kwotę należy zapłacić na rachunek Krajowej Informacji Skarbowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Indywidualna Interpretacja Podatkowa – co po złożeniu wniosku?

Wniosek zostanie sprawdzony przez Krajową Informację Skarbową. W przypadku wystąpienia braków w dokumentacji lub błędów przedsiębiorca zostanie poproszony o ich uzupełnienie/poprawienie w wyznaczonym terminie. Interpretacja zostanie wydana w terminie do 3 miesięcy. Jeżeli przedsiębiorca po tym czasie nie otrzyma informacji, może on uznać że przedstawione we wniosku stanowisko jest słuszne (tzw. interpretacja milcząca).

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 06.02.2020

Indywidualna Interpretacja Podatkowa