+48 513 253 253 biuro@mega-tech.com.pl

Grupy VAT – od kiedy? czym są?

Podatkowe Grupy Kapitałowe (PGK) skupiają kilka powiązanych ze sobą firm. Wspólna rejestracja jako PGK pozwala rozliczyć podatki całości przez jedną z firm. Takie rozwiązanie sprawia, że pozostałe firmy wchodzące w skład PGK są zwolnione z tego obowiązku. Proponuje się aby firmy tworzące PGK nie musiały również w transakcjach zawieranych pomiędzy sobą rozliczać VAT-u, a tym samym wzajemnie wystawiać faktur i składać odrębnych plików JPK. Takie rozwiązanie (grupy VAT) stosowane jest już w krajach europejskich.

program do faktur 2022

Grupy VAT – dla kogo? Jakie korzyści?

Zakłada się, że wprowadzenie grup VAT będzie dużym uproszczeniem przy rozliczeniach wielkich koncernów oraz firm z sektora MŚP. Od 01.07.2022 roku grupy VAT mają być dostępne dla podatników podatku VAT rozliczających się w Polsce, czyli firm wchodzących w skład PGK jednak zachowujących odrębność prawną. Rozwiązanie będzie dedykowane firmom posiadającym siedzibę na terenie RP bądź tych, które jej nie mają, jednak w Polsce prowadzą swoją działalność gospodarczą w ramach oddziału.

Nowe przepisy zakładają brak pobierania podatku od towarów i usług od powiązanych firm, a co się z tym wiąże brak faktur wewnątrz grupy oraz jeden zbiorczy plik JPK_VAT. Grupy VAT to sposób na eliminację odrębnych rozliczeń podatku VAT, w tym oddzielnych ewidencji tego podatku oraz deklaracji VAT. Od lipca 2022 roku powiązane firmy będą mogły rozliczać się wspólnie jako jeden podatnik. Brak obrotów pomiędzy firmami w danej grupie (brak faktur VAT) wyeliminuje jednocześnie aktualną konieczność weryfikowania kontrahentów w wykazie podatników czy stosowania pomiędzy nimi mechanizmu podzielonej płatności (split payment).

Inną korzyścią wynikając z wprowadzonych zmian w ramach grup VAT będzie możliwość efektywnego zarządzania przepływami pieniężnymi (tzw. Cash-flow) oraz zmniejszenie ilości dokumentacji firmowej do analizy.  Podmioty, które wykazywały nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym oczekują obecnie na zwrot środków nawet do 60 dni. Nowe rozwiązanie umożliwi uwzględnienie podatku VAT do zwrotu w bieżących rozliczeniach grupy. Skorzystać mają również podmioty, które wchodząc w skład PGK nie były uprzednio uprawnione do odliczenia podatku naliczonego VAT (były zwolnione z VAT).

Grupę VAT będą mogły stworzyć podmioty, które są ze sobą jednocześnie powiązane finansowo, ekonomicznie oraz organizacyjnie (te trzy warunki muszą być łącznie spełnione). Nie muszą więc być to podmioty mające status PGK na gruncie ustawy CIT. Istotne jest kryterium posiadania minimum 50%: udziałów bądź akcji w kapitale zakładowym, praw głosu lub prawa do udziału w zysku każdego podmiotu, który jest członkiem tej grupy.

UWAGA!

  1. Grupa VAT nie może należeć do innej grupy VAT.
  2. Podmiot należący do jednej grupy VAT, nie może być członkiem innej grupy VAT.

Jak stworzyć grupę VAT?

Firmy, które chcą utworzyć powiązanie w ramach grupy VAT muszą zawrzeć stosowną umowę o utworzeniu takiej grupy. Ponad to kluczowe jest wskazanie przedstawiciela danej grupy oraz złożenie zgłoszenia rejestracyjnego (na formularzu VAT-R) wraz z umową do właściwego dla przedstawiciela grupy VAT urzędu skarbowego.

Zgłoszona grupa VAT nie może funkcjonować krócej jak 3 lata. Okres trwania grupy VAT będzie można wydłużyć powtarzając procedurę na 30 dni przed terminem wygaśnięcia poprzedniej umowy. 

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 23.02.2022

grupy VAT