GLN – Globalny Numer Lokalizacyjny

Co to jest GLN (Globalny Numer Lokalizacyjny)?

GLN, czyli Globalny Numer Lokalizacyjny to numer, który jest używany jako elektroniczny adres kontrahenta. To system elektronicznej i jednoznacznej identyfikacji jednostek fizycznych (magazynów, półek w sklepie, regałów) oraz prawnych (firm i organizacji). GLN jest światowym oznaczeniem kodowym danego podmiotu gospodarczego bądź jego części.

program do faktur 2023

Pozwala wskazać w każdym miejscu na świecie fizyczną lokalizację podmiotu do potrzeb ADC i EDI (elektronicznej wymiany dokumentów). Numer GLN działa jak odcisk palca przy przeprowadzaniu transakcji na rynkach krajowych i zagranicznych, to klucz dostępu do danych o partnerze handlowym.

Numer GLN stosowany jest, gdy jednostka nie podsiada własnego numeru NIP. Wykorzystują go zarówno podmioty gospodarcza, jak i administracja publiczna. Celem Globalnego Numeru Lokalizacyjnego jest usprawnienie komunikacji pomiędzy rozproszonymi partnerami biznesowymi, oszczędność czasu i przyśpieszenie przebiegu procesów pomiędzy kontrahentami.

Budowa GLN

Numer GLN składa się z ciągu 13 cyfr i jest nadawany przez organizację członkowską GS1 w danym kraju. Numer GLN tworzy: prefiks GS1 firmy, numer szczegółowej lokalizacji oraz cyfra kontrolna, z czego siedem pierwszych cyfr to wskazanie konkretnej firmy, pięć kolejnych to jej lokalizacja, ostatnia cyfra jest kontrolna.

Globalny Numer Lokalizacyjny najczęściej znajduje się na opakowaniach, wizytówkach, etykietach, wyciągach oraz innych komunikatach biznesowych.

Co identyfikuje numer GLN?

Globalny Numer Lokalizacyjny odpowiada za identyfikację podmiotu gospodarczego, jego lokalizacji fizycznej, cyfrowej i pełnionej przez podmiot funkcji.

Identyfikacja podmiotu określa przedsiębiorstwa, instytucje rządowe, publiczne, organizacje, instytucje charytatywne bądź inne jednostki organizacyjne, które mają prawo do zawierania porozumień i umów. Lokalizacja fizyczna to nic innego jak fizyczne miejsce, obszary, obiekty bądź ich grupy. Lokalizacja cyfrowa to identyfikacja adresu elektronicznego wykorzystywana przez systemy informatyczne. Funkcja podmiotu gospodarczego to podział organizacji na specjalne zadania wykonywane w ramach całego podmiotu.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 08.06.2022

GLN