Faktura Exportowa

Faktura Exportowa

Faktury eksportowe – mówimy o nich wtedy, gdy dostarczamy towar do nabywcy spoza obszaru Unii Europejskiej. Eksport odbywa się więc z Polski do kraju poza terem UE przez dostawcę w ramach dostawy towarów lub na jego rzecz (tzw. eksport bezpośredni) lub nabywcę, którego siedziba jest poza obszarem Polski lub na jego rzecz (tzw. eksport pośredni).

Kluczowe jest, aby faktura eksportowa zawierała informacje zgodne z danymi wskazanymi na zgłoszeniu celnym.

Jak wystawić fakturę eksportową?

Faktura exportowa wystawiana jest podobnie jak zwykła faktura. Spełniając określone warunki faktura może być wystawiona ze stawką VAT równą 0%. Sprzedawca może ustawić taką stawkę w programie, jeżeli posiada dokument, który potwierdza wywóz towaru z kraju, czyli SAD (Single Administrative Document, czyli Jednolity Dokument Administracyjny), bądź PZC (Poświadczone Zgłoszenie Celne).

Wypróbuj nasz program do faktur już teraz!

Zacznij korzystać z naszych programów i dołącz do zadowolonych klientów.