Elektroniczny KRS – co warto wiedzieć?

Początek roku 2020 zapowiadał wiele zmian dla spółek. Do tej pory wprowadzona m.in. obowiązek prowadzenia przez spółki akcyjne i komandytowo – akcyjne stron internetowych. Spółki, które nie posiadają własnej www powinny ją stworzyć lub zaktualizować. Spółki te powinny  również zamieszczać na nich ważne informacje jak np. dane o wpisach i wykreśleniach z KRS. Ważną dla spółek datą miał być 01.03.2020 roku. Od tego terminu miała zacząć funkcjonować Prosta Spółka Akcyjna oraz elektroniczny KRS. Tak się jednak nie stało.

Jaka jest nowa data wdrożenia?

Zmiana daty wprowadzenia elektronicznego KRS wynika z wprowadzenia Ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Nowy termin elektronicznego KRS został przesunięty o rok, tak więc będzie to 01.03.2021 rok. Elektroniczny KRS ma zastąpić powszechną obecnie tradycyjną formę papierową. W związku z przesunięciem terminu, wszystkie wnioski o wpis do KRS, jaki i wykreślenie z niego będą przyjmowane według znanych juz zasad. Sposób wnioskowania zmieni się 01.03.2021 roku.

Czym jest elektronicznego KRS i jakie przyniesie korzyści?

Elektroniczny KRS zastąpi tradycyjny papierowy sposób wnioskowania. Od 01.03.2021 przedsiębiorca, który będzie chciał wpisać spółkę do KRS będzie musiał zrobić to elektronicznie. Nowy system ma pomóc przedsiębiorcy w zawiązywaniu, wprowadzaniu zmian w spółkach czy rozwiązywaniu ich. Dzięki elektronicznemu systemowi KRS możliwe będzie także udzielenie informacji z rejestru oraz udostępnienie akt rejestrowych. Nowo wprowadzone rozwiązane ma uprościć sposób składania wniosku. Zakłada się, że nowy system nie będzie pozwalał zostawić pustych pól, które są wymagane do złożenia wniosku. Ma to na celu zminimalizowanie ilości błędnie złożonych formularzy. Wszelkie dokumenty, które nie będą wymagały dołączenia do wniosku, przedsiębiorca będzie mógł złożyć w sądzie po wysłaniu wniosku elektronicznego. W elektronicznym KRS przedsiębiorca sprawdzi również status sprawy. 

Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

Przewiduje się również powstanie Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. Notariusz będzie zamieszczał elektroniczny wpis w Repozytorium, po tym jak zostanie sporządzony akt notarialny. Przedsiębiorca będzie podawał w sądzie elektroniczny numer wpisu aktu do Repozytorium, następnie sąd połączy akt z wnioskiem.

Jaki podpis będzie wymagany?

Aby potwierdzić przeprowadzane czynności w elektronicznym KRS przedsiębiorca będzie musiał posługiwać się:

  • profilem zaufanym ePUAP,
  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

lub skorzystać z usług pełnomocnika.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 09.03.2020

Elektroniczny KRS