Dźwignia finansowa – podstawowe informacje

Dźwignia finansowa wiąże się ze sposobem finansowania działalności inwestycyjnej firmy. Przedsiębiorcy na codzień podejmują ważne decyzje finansowe, które pozwolą im na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Kluczowy staje się więc wybór źródła finansowania majątku firmy. 

Co to jest dźwignia finansowa?

Przedsiębiorcy mogą spotkać z trzema pojęciami dźwigni: finansowej, operacyjnej i łącznej. Ostatnia z nich jest połączeniem dwóch poprzednich. Dźwignia operacyjna odnosi się do aktywów przedsiębiorstwa oraz ich wykorzystania. Dźwignia finansowa jest natomiast związana z angażowaniem kapitału obcego (pożyczki, kredyty czy środki pieniężne zwrotne w określonym terminie ) w celu finansowania przedsiębiorstwa. 

Finansowa dźwignia określa udział kapitału obcego w całkowitym kapitale firmy oraz to czy korzystanie z obcych źródeł finansowania będzie bardziej korzystne jak wykorzystywanie tylko kapitału własnego. Kapitałem własnym firmy są środki pieniężne, które zainwestowali w firmę jej właściciele. 

Mechanizm dźwigni finansowej pozwala zwiększyć rentowność kapitału własnego poprzez wykorzystanie kapitałów obcych. Przedsiębiorca, który stosuje mechanizm dźwigni finansowej ma na celu zwiększenie dochodowości z kapitału własnego. W momencie gdy firma wykorzystuje kapitał obcy bardziej prawdopodobne jest znaczne zwiększenie przychodów ze sprzedaży, niż w przypadku gdyby był wykorzystywanie wyłącznie kapitał własny. Wzrost rentowności kapitałów własnych ponad rentowność kapitału ogółem przy wykorzystaniu kapitałów obcych nosi miano dźwigni finansowej.

Jak wyliczyć dźwignię finansową?

Aby obliczyć wysokość dźwigni finansowej należy zysk operacyjny (przed uwzględnieniem odsetek bankowych od kredytów długoterminowych) podzielić przez zysk brutto (po uwzględnieniu odsetek bankowych). Wynik wskaże przedsiębiorcy informację o ile zmieni się zysk brutto, w przypadku gdy zysk operacyjny zmienia się o 1 %, jest to tzw. stopień dźwigni finansowej. 

Stopień dźwigni finansowej

Stopień dźwigni finansowej może być dodatni lub ujemny. Jeżeli jest dodatki, wówczas tzw. efekt dźwigni finansowej jest dodatni. Dla przedsiębiorcy oznacza to, że pomimo kosztów związanych z zaciągniętym kredytem z jego pomocą firma jest w stanie osiągnąć wyższy zysk. W przypadku. Wartości ujemnej (tzw. maczugi finansowej – ujemnego efektu dźwigni finansowej) w firmie obserwowane jest odwrotne zjawisko.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 12.03.2020

dźwignia finansowa