Działalność marginalna, lokalna i ograniczona (MLO)

Co to jest działalność marginalna, lokalna i ograniczona (MLO)?

Działalność MLO (marginalna, lokalna i ograniczona) to forma wytwórstwa i sprzedaży wyrobów na małą skalę, o specyficznych cechach, która swoje rynki zbytu znajdują na terenach lokalnych. Przedsiębiorstwo tego typu prowadzone jest lokalnie a sprzedaż produktów nie jest nastawiona na rynki zagraniczne.

program do faktur 2023

Obszar ograniczony jest do jednego województwa bądź powiatów, które z nim sąsiadują, ewentualnie miast, które są siedzibą wojewody lub sejmiku województwa (dla województw sąsiadujących). Podmiot dostarcza produkty konsumentowi końcowemu. Przedmiotem działalności są określone produkty pochodzenia zwierzęcego.

Od ograniczenia terytorialnego sprzedawca może być zwolniony w przypadku, gdy sprzedaż dla konsumenta końcowego prowadzona będzie podczas targów, festynów, wystaw czy kiermaszy, które zostały zorganizowane w celu promocji produktów

Uregulowanie prawne działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej znajduje się w Rozporządzeniu Ministra i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej. Rejestracja działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej zgłaszana jest to właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii.

Jakie produkty obejmuje MLO? Jaka skala działalności?

Prowadząc działalność MLO przedsiębiorca produkuje i sprzedaje produkty pochodzenia zwierzęcego w ilości nielimitowanej, jeżeli sprzedaż odbywa się w miejscu produkcji. Gdy ma miejsce dostawa do innych sklepów detalicznych dla tzw. konsumenta końcowego np. sklepu, restauracji czy stołówki wówczas obowiązuje ograniczenie takie jak produkty:

  • mleczne, które zostały wyprodukowane z mleka pozyskanego we własnym gospodarstwie bądź w gospodarstwie, w którym prowadzi się działalność w zakresie produkcji surowej śmietany lub mleka surowego, które zostały przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej – do 500 kg tygodniowo,
  • mięsne oraz gotowe posiłki z mięsa – do 1 500 kg tygodniowo,
  • obrobione oraz przetworzone produkty rybołówstwa – do 150 kg tygodniowo,
  • z rozbiórki mięsa wieprzowego, końskiego, wołowego, koziego, baraniego – do 1 000 kg tygodniowo,
  • z rozbiórki mięsa drobiowego, czy zajęczaków – do 500 kg tygodniowo,
  • z rozbiórki zwierząt łownych oraz dzikich, które są utrzymywane w warunkach fermowych – do 500 kg miesięcznie.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 04.08.2022

Działalność marginalna, lokalna i ograniczona (MLO)