Delegowanie pracowników – nowe zasady w 2020 roku

Delegowanie pracowników jest terminem, który oznacza odesłanie pracowników do wykonywania obowiązków pracy przez ograniczony czas na terytorium kraju członkowskiego Unii Europejskiej innego niż ten, w którym na codzień świadczona jest praca. Bardzo ważna jest więc znajomość obowiązujących przepisów w zakresie oddelegowania pracownika, przysługujących mu praw oraz obowiązków. Obecnie znane przepisy w zakresie oddelegowania pracowników zmienią się w lipcu 2020 roku. W jakim stopniu? Wyjaśnienie w artykule.

Przepisy regulujące delegowanie

Regulacją, która normuje zasady oddelegowania jest Dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług w krajach Unii Europejskiej. Od 30.07.2020 dyrektywa ta ulegnie zmianie, dlatego przedsiębiorcy, którzy delegują pracowników powinni zapoznać się z jej nową formą. 

Delegowanie pracowników w 2020 roku – co się zmieni?

Nowelizacja dyrektywy wprowadza zmiany w zakresie wynagrodzenia i okresu delegowania pracowników. Delegowanie ma charakter czasowy i dotyczy osób wysyłanych przez firmy do krajów Unii Europejskiej w celu świadczenia pracy w imieniu pracodawcy w innym kraju członkowskim. 

Od 30.07.2020 roku pracodawca będzie mógł oddelegować do pracy za granicą pracownika na okres do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 18 miesięcy. Obecnie okres delegowania nie jest ściśle określony. Zmiana dyrektyw dla pracodawców oznacza konieczność kontrolowania czasu pracy, przez jaki pracownik jest oddelegowany. Jeżeli bowiem czas 12 miesięcy zostanie przekroczony, wówczas zajdzie potrzeba zmiany warunków zatrudnienia na te, które obowiązują w państwie przyjmującym. Jest to szczególnie ważne w przypadku kontraktów na świadczenie usług o okresie dłuższym niż 12 miesięcy.

Nowe przepisy zakładają także konieczność zapewnienia przez państwa członkowskie, że oddelegowany na ich terytorium do pracy pracownik otrzymuje wynagrodzenie od zagranicznego pracodawcy zgodne z prawem, układami zbiorowymi i zwyczajami obowiązującymi na terytorium wykonywania pracy. Na pracodawcach będzie więc spoczywał obowiązek poznania regulacji w zakresie wysokości wynagrodzenia i jego składników obowiązujących na terytorium państwa członkowskiego, do którego zostanie oddelegowany do pracy pracownik.

Nowe regulacje wymagają szczegółowych analiz przepisów obowiązujących w państwach członkowskich. Może się okazać również potrzeba opracowania nowej struktury działalności przedsiębiorstwa czy zmiana obowiązujących umów. Dlatego tak ważne jest aby do analiz i ewentualnych zmian przystąpić odpowiednio wcześnie, by w jak największym stopniu przygotować firmę na nowe regulacje.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 17.03.2020

Delegowanie pracowników