Czym jest PKD?

PKD to Polska Klasyfikacja Działalności. Podmioty gospodarcze realizują umownie przyjętą, usystematyzowaną hierarchicznie klasyfikację rodzajów działalności społeczno – gospodarczej.

Każdy nowy przedsiębiorca otwierający własny biznes zobligowany jest do określenia rodzaju prowadzonej działalności w oparciu o powszechnie przyjętą klasyfikację PKD. Kod podawany jest w chwili zakładania biznesu.

PKD służy ogólnej klasyfikacji firmy na potrzeby REGON (krajowego urzędowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej). Kod składa się z z pięciu poziomów:

  1. Sekcji – 21 wydzielonych obszarów działalności gospodarczej, z których każda dzieli się na określone działy,
  2. Działu – dwucyfrowy kod numeryczny podzielony na poszczególne grupy,
  3. Grupy – trzycyfrowe kody numeryczne wchodzące w skład określonego działu,
  4. Klasy – czterocyfrowy kod numeryczny charakterystyczny dla danej działalności w danej grupie,
  5. Podklasy – 5 cyfrowy kod numeryczny będący składową pięciu poziomów PKD.

Poziomy układają się w 5-znakowy kod PKD, który każdy przedsiębiorca zobowiązany jest podać we wniosku CEIDG-1 podczas zakładania działalności gospodarczej. Niekiedy trudno określić wprost charakter wykonywanej działalności. Pomocne wówczas okazuje się określenie działalności, która będzie mieć dominujący charakter w prowadzonym biznesie. Jeżeli jest to trudne wówczas można wybrać klika zbliżonych kodów do przedmiotu działalności firmy.

Przydatne rozwiązania w wyborze właściwego kodu PKD dostępne są również na stronie Głównego Urzędu Statystycznego np. w postaci wyszukiwarki kodów PKD. Warto z tego skorzystać, gdyż właściwe określenie prawidłowego kodu należy do obowiązku każdego przedsiębiorcy.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

czym jest pkd