Czym jest NIP?

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)

NIP to 10 cyfrowy kod przypisany do danego podatnika w Polsce. Numery NIP różnią się od siebie, nie jest więc możliwa sytuacja, w której numer się powtórzy dla dwóch różnych podatników. Ten ciąg cyfr nadawany jest przez naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla obszaru prowadzonej przed przedsiębiorcę działalności.

Przykład

Numer NIP podatnika X to: 1234567899. Trzy pierwsze cyfry tego numeru (123) to tzw. prefiks PL. W ten sposób oznaczany jest kod urzędu skarbowego, który nadał NIP. Ostatnia cyfra tego kodu tzw. cyfra kontrolna służy sprawdzeniu poprawności przetwarzania danych. Weryfikację można przeprowadzić we własnym zakresie w następujący sposób:

  • Każda kolejna cyfra kodu podlega pomnożeniu przez kolejną wagę: 6,5,7,2,3,4,5,6,7
  • Należy zsumować uzyskane wyniki mnożenia
  • Ostatni krok to obliczenie reszty z dzielenia przez 11

Otrzymany wynik powinien być różny od 10, wówczas numer NIP jest właściwy.

Numer NIP podawany jest na dokumentach odnoszących się do zobowiązań podatkowych czy należności niepodatkowych, które są pobierane przez organy podatkowe i celne. 

W przypadku osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, w dokumentach urzędowych podawany jest numer PESEL.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

numer NIP