Co to jest REGON?

Co to jest REGON?

REGON to skrót od Rejestru Gospodarki Narodowej, którego pełna nazwa brzmi Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej. Rejestr ten prowadzony jest przez prezesa GUS. Przedsiębiorcy krajowi, działający w Polsce otrzymują unikalny numer REGON, który identyfikuje ich w rejestrze. Ile cyfr ma REGON? Standardowo numer ten składa się z 9 cyfr, z których:

program do faktur 2023
 • pierwsze dwie cyfry przekazują informację o województwie w jakim zarejestrowany jest dany przedsiębiorca,
 • sześć kolejnych cyfr to numer seryjny,
 • ostatnia cyfra jest kontrolna.

Spotkać można również numery REGON składające się z 14 cyfr. Dotyczy to przedsiębiorstw, które działają na terenie wielu województw i mają w nich swoje oddziały. W 14-cyfrowym ciągu liczb:

 • 9 pierwszych to numer REGON jednostki głównej,
 • kolejne 4 to numer przydzielony do odpowiedniego oddziału,
 • ostatnia cyfra jest kontrolna.

Obowiązek posiadana numeru REGON dotyczy osób prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą bądź indywidualne gospodarstwo rolne, a także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (w tym filie i oddziały).

UWAGA!

W przypadku osób fizycznych raz przydzielony numer nie ulegnie już zmianie. Niezależnie od tego czy przedsiębiorca zamknie firmę i otworzy nową, numer REGON będzie ten sam.

Po co numer REGON?

Numer REGON służy głównie celom statystycznym. Dzięki niemu GUS zbiera informacje o aktualnej sytuacji gospodarczej (liczbie przedsiębiorstw). REGON pozwala zidentyfikować przedsiębiorcę:

 • adres jego siedziby,
 • numer NIP,
 • rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej czy
 • istotne daty dla biznesu (otwarcie firmy, zawieszenie i wznowienie działalności).

Z dodatkowych informacji wyróżnić można: numer telefonu, adres strony internetowej czy skrzynki e-mail, jeżeli dany podmiot zdecyduje się takie dane przekazać.

Jak nadawany jest numer REGON?

Sposób nadawania numeru REGON uzależniony jest od podmiotu, którego dotyczy. W przypadku osób fizycznych, przedsiębiorca zgłaszający działalność poprzez wniosek CEIDG-1 zgłasza się automatycznie do GUS. Rozpoczęta procedura rejestrowania firmy jest jednocześnie informacją o rozpoczęciu nadawania numeru REGON. Przedsiębiorca zostanie poinformowany o jego przydzieleniu.

W przypadku firm wpisywanych do KRS sytuacja wygląda podobnie.  KRS przekazuje informacje o wpisaniu nowego przedsiębiorcy do urzędu statystycznego, który uruchamia procedurę nadawania numeru.

Jeżeli podmiot nie składa wniosku do CEIDG oraz nie podlega wpisowi do KRS, wówczas może samodzielnie zawnioskować do urzędu statystycznego (właściwego dla miejsca zamieszkania i prowadzenia firmy) o nadanie numeru REGON. Do wyboru są dwa wnioski:

 • RG-OP – wniosek skierowany dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, które nie mają osobowości prawnej,
 • RG-OF – druk dla osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą nie ujętą w CEIDG (głównie rolnicy).

Złożenie wniosku jest bezpłatne. Numer nadawany jest po złożeniu wymaganych dokumentów.

Zmiana danych – aktualizacja w rejestrze REGON

Czy aktualizacja danych w rejestrze REGON jest możliwa? Jak najbardziej tak i przedsiębiorca musi zgłosić każdą aktualizację danych w ciągu 7 dni od ich zaistnienia.

Wniosek o zmianę danych w rejestrze składany jest poprzez wnioski RG-OP oraz RG-OF. Do wniosku konieczne jest dołączenie odpowiednich dokumentów, które potwierdzą fakt zaistnienia zmiany w danych. Wniosek składany jest do właściwego dla miejsca siedziby, prowadzenia działalności urzędu statystycznego.

Gdy GUS zaakceptuje zmiany wówczas na stronie pojawi się ich aktualizacja. Jest to potwierdzenia zmiany danych w rejestrze. Usługa jest bezpłatna.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 15.09.2022

co to jest regon