Co to jest IBAN? Z czego się składa?

Przedsiębiorcy w trakcie przeprowadzania transakcji z kontrahentami mogą spotkać się z pojęciem numeru IBAN. Co to jest IBAN? Warto znać jego terminologię, szczególnie wtedy, gdy planuje się zawierać transakcje handlowe na rynkach zagranicznych i tym samym transferować do obcych krajów środki pieniężne.

program do faktur 2023

Co to jest IBAN? Dlaczego jest ważny?

IBAN to skrót od International Bank Account Number, czyli międzynarodowego numeru rachunku bankowego. Pozwala on na przelew środków pieniężnych na konta bankowe zagranicznych kontrahentów oraz transfer płatności od zagranicznego kontrahenta na krajowy rachunek bankowy. IBAN jest więc indywidualnym numerem rachunku, który pozwala przeprowadzać przelewy międzynarodowe, opisuje bank i właściciela prowadzonego rachunku. Numer IBAN jest ważny podczas gdy chce się zrobić przelew na rachunek bankowy, który jest za granicą. Jest on wymagany przy przelewach typu SEPA (realizowanych w euro) oraz do krajów EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), Islandii, Lichtensteinu, Norwegii czy Szwajcarii.

Z czego składa się numer IBAN?

Międzynarodowy numer rachunku bankowego jest stworzony w oparciu o indywidualny numer bankowy klienta. W przypadku gdy przedsiębiorca chce dokonać płatności przelewem na konto bankowe kontrahenta wówczas wpisuje w przelewie 26 cyfrowy ciąg znaków, czyli numer rachunku bankowego (NRB) kontrahenta. W Polsce numer IBAN będzie składał się z 28 znaków, czyli z numeru konta bankowego oraz poprzedzających go liter PL. NRB to ciąg cyfr, które wskazują:

  • dwie cyfry oznaczające sumę kontrolną rachunku w całości (określana jest na podstawie pozostałych cyfr) oraz
  • tzw. BBAN, czyli podstawowy numer rachunku bankowego zawierający numer rozliczeniowy banku (identyfikujący placówkę) oraz numer rachunku klienta.

Przykład z objaśnieniem

Przykładem rachunku IBAN może być PL 72 1140 0000 9261 2334 7707 9956, gdzie kolejno:

  • PL – kod kraju,
  • 72 – suma kontrolna,
  • 1140 – ID banku,
  • 000 – ID oddziału,
  • 0 – cyfra kontrolna,
  • 9261 2334 7707 9956 – indywidualny numer rachunku klienta.

Numer ten nie musi mieć 28 znaków, np. w Belgii jest to 16 znaków, w Hiszpanii 24 znaki a w Gruzji 22 znaki.

Co oprócz IBAN?

Niekiedy oprócz konieczności posiadania numeru IBAN kontrahenta wymagany jest także kod SWIFT (zwany również BIC). Kod ten składa się z 8-znakowego ciągu cyfr i liter i jest indywidualny dla każdej instytucji bankowej krajowej czy to zagranicznej. Czasem można spotkać 11 znaków zamiast 8 (dodatkowe oznaczenie konkretnego oddziału banku). Kod SWIFT umożliwia identyfikację instytucji, do której ma trafić przelew. Kod ten jest potrzebny przy realizacji przelewów zagranicznych w walucie do krajów innych niż te, których dotyczą przelewy SEPA.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 18.03.2020

Co to jest IBAN