Biznesplan – jak go napisać?

Podstawą każdego przedsięwzięcia jest planowanie. To pewnego rodzaju drogowskaz, a także element informujący, czy dany pomysł ma szansę spełnienia. Czas poświęcony na opracowanie biznesplanu pozwoli zdobyć wiedzę na temat danego rynku, potrzeb konsumentów, barier związanych z wejściem, a także szans, które warto wykorzystać. Niestety wielu początkujących biznesmenów nie przywiązuje do tego większej wagi. Traktuje to wyłącznie jako konieczność związaną z pozyskaniem środków na sfinansowanie działalności. Jest to jednak duży błąd. Dobrze skonstruowany dokument może wpłynąć na sukces firmy. Sprawdź zatem, z jakich elementów powinien składać się biznesplan.

Czym jest biznesplan?

Biznesplan to opracowanie, w którym umieszcza się wszystkie kwestie związane z uruchomieniem przedsięwzięcia. Zawiera między innymi informacje o organizacji, produktach czy usługach, prezentuje analizę rynku, czy też dane dotyczące strategii.

Jak przygotować biznesplan?

Nie ma jednej najlepszej recepty na dobry biznesplan. Wszystko zależy od przeznaczenia i inwencji twórczej osoby przygotowującej. Nie musisz tutaj przestrzegać żadnych sztywnych zasad. Jednakże warto poznać kilka wytycznych.

Dokument powinien być zwięzły, a także wiarygodny. Przed jego napisaniem koniecznie trzeba przeprowadzić analizę rynku, a także uzupełnić swoją wiedzę z dziedziny ekonomii. Co więcej, układ powinien być czytelny i zachęcać do zapoznania się z jego treścią. Logiczna budowa w dużym stopniu przyczyni się do łatwiejszego wdrożenia założeń w nim zawartych. Biznesplan powinien także stanowić dowód na to, że przedsięwzięcie się powiedzie i przyniesie sukces zawodowy.

Z jakich elementów powinien składać się biznesplan?

Biznesplan powinien składać się ze streszczenia, charakterystyki działalności, opisu produktów lub usług, analizy rynku, a także strategii i wdrażania. Pierwszy element to krótka i zwięzła wersja całego dokumentu. Mimo że umieszcza się go na początku, w praktyce pisze się na końcu.

Natomiast charakterystyka firmy uwzględnia podstawowe informacje o organizacji. Bierze się tutaj pod uwagę nazwę przedsiębiorstwa, lokalizację i obszar prowadzenia biznesu, rodzaj działalności, przedmiot i formę organizacyjno-prawną. Przy opisie produktów bądź usług podaje się, czym wyróżniają się one od konkurencji.

W części dotyczącej analizy prezentuje się typowego klienta, wielkość rynku, a także obszary działalności konkurencji. Natomiast strategia i wdrażanie zawiera działania, które trzeba podjąć w celu zwiększenia sprzedaży. Nie należy zapominać także o planie finansowym z ogólnym szacunkiem, a także sprzedażą i przewidywanymi zyskami.

Jakie są podstawowe cele biznesplanu?

Biznesplan to dokument, który pomoże uporządkować pomysły i ułatwi ich wprowadzenie. Dzięki temu otrzyma się także informacje, które ułatwią podjęcie ostatecznej decyzji związanej z prowadzeniem firmy. To także niezbędny wymóg przy staraniu się o źródła finansowania, na przykład dotacje, kredyty i pozostałe formy. Jest także niezastąpiony, jeśli chodzi o zarządzanie organizacją. Należy pamiętać o jeszcze jednej kwestii. Brak tego dokumentu to bardzo prosta droga do niepowodzenia. Wiele wspaniałych pomysłów poległo tylko dlatego, że nie było biznesplanu.

Jakie wymienia się rodzaje biznesplanów?

Nie ma jednej klasyfikacji biznesplanów. Ze względu na harmonogram działań wymienia się plan strategiczny, taktyczny i operacyjny. Grupa docelowa pozwala wyróżnić dokument przeznaczony dla pracowników, klientów, inwestorów, a także instytucji rządowych. Gdy uwzględnisz cele biznesu, możesz przygotować biznesplan do pozyskania środków finansowych, znajdowania nowych kierunków rozwoju i wykorzystania zewnętrznego. Inne rodzaje to na przykład plan marketingowy, produkcyjny, organizacyjny, techniczny i inne.

Jakie są koszty związane z napisaniem biznesplanu?

Nie każdy potrafi samodzielnie przygotować biznesplan. Dlatego można zlecić to zadanie do wykonania profesjonalnym firmom. Koszt jest to pochodna pracochłonności zespołu, a także kompletności materiałów udostępnianych przez osobę zlecającą. Dlatego każde zamówienie wyceniane jest indywidualnie. Ceny wahają się od 600 złotych do nawet 10 tysięcy za naprawdę specjalistyczne opracowania.

Dobry biznesplan stanowi wspaniałą mapę przedsięwzięcia, którą można wykorzystać na każdym etapie rozwoju firmy. Zawsze można do niego powrócić przy planowaniu dalszych działań. Dlatego warto poświęcić opracowaniu trochę więcej uwagi!

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 23.09.2020

biznesplan