Aport do spółki – czym jest? Warunki i wycena aportu

Co to jest aport do spółki?

Aport do spółki to nic innego jak wkład niepieniężny, który jest wnoszony do spółki osobowej jak i kapitałowej. Kwestia aportu regulują przepisy Kodeksu spółek handlowych w art. 158. Aport uprawnia do przydzielenia wspólnikowi wnoszącemu wkład określonej liczby akcji lub udziałów. Aportem są prawa zbywalne, wierzytelności, patenty, nieruchomości czy rzeczy ruchome (samochód, maszyny produkcyjne). Wniesienie aportu do spółki oznacza zbycie (przeniesienie) praw własności do przedmiotu aportu z dysponującego owym prawem na spółkę.

program do faktur 2023

Aportem nie mogą być prawa pieniężne, niezbywalne, a także w spółkach kapitałowych świadczenie usług lub pracy.

Warunki uznania aportu w spółce

Aby dany składnik stał się aportem spółki konieczne jest ustalenie czy posiada tzw. zdolność aportową. Zdolność ta oceniana jest poprzez opracowane doktryny i orzecznictwa. Branym pod uwagę kryterium jest chociażby:

  • możliwość oznaczenia, wycenienia i umieszczenia wkładu w bilansie spółki,
  • dostępność przedmiotu aportu do jej zbycia na rzecz spółki przez wnoszącego go wspólnika,
  • przydatność oraz faktyczna dostępność przedmiotu aportu dla spółki,
  • możliwość ujęcia aportu w masie likwidacyjnej bądź upadłościowej.

Aport można wnieść do spółki w formie aktu notarialnego podczas jej zakładania, gdy dołącza nowy wspólnik czy w sytuacji podwyższenia kapitału zakładowego spółki. Aport powinien zostać wniesiony przed rejestracją spółki w KRS lub informacji o podwyższeniu kapitału akcyjnego. Czynnością tym towarzyszy złożenie oświadczenie przez członków zarządu spółki stwierdzającego czy został wniesiony wkład na pokrycie kapitału zakładowego. Zakładając spółkę w umowie zawierany jest przedmiot aportu wraz z jego wartością oraz dane wnoszącego go wspólnika.

Wycena aportu

Obowiązek wyceny aportu wnoszonego do spółki spoczywa na wnoszącym go wspólniku.

Przepisy nie nakazują weryfikacji aportu przez biegłych rewidentów. Wspólnik wnoszący aport może jednak zlecić wycenę odpowiedniemu specjaliście np. rzeczoznawczy majątkowemu czy biegłemu rewidentowi. Wycena wartości aportu jest istotną kwestią, gdyż w przypadku zawyżenia wartości wkładu w stosunku do jego wartości zbywalnej, wspólnik otrzymuje nieadekwatną wartość udziałów w spółce i zobowiązany jest wyrównać brakującą wartość aportu. Wniesiony wkład w postaci aportu istotny jest również z uwagi na powstałe skutki podatkowe np. w spółce z o.o. wkład traktowany jest jako przychód wspólnika wnoszącego go do spółki.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 16.02.2023

Aport do spółki