Aktualizacja 2.1.19.0 dla FSB i FSBH

Z przyjemnością informujemy, że oddajemy do Państwa dyspozycji najnowszą wersję programu Faktura Small Business i Faktura Small Business Handel w wersji 2.1.19.0.

Wprowadziliśmy następujące zmiany:

 • możliwość dodawania własnych znaczników i ikon przypisanych do nich

Funkcja ta pozwala definiować własne znaczniki oraz przypisywać do nich dowolne ikony (te które już są w programu lub nowe).

 • możliwość wybrania domyślnej waluty dla klienta

Ustawienie to pozwala przypisać klientowi walutę, w jakiej prowadzimy dla niego sprzedaż.

 • możliwość wystawiania not księgowych i obciążeniowych w różnych walutach
 • możliwość zablokowania sprzedaży poniżej ceny zakupu (ustawienia programu)

Po odznaczeniu tej opcji nie będzie możliwa sprzedaż poniżej ceny zakupu (opcja dostępna tylko w wersji HANDEL).

 • możliwość pokazania zafiskalizowanych dokumentów w ewidencji sprzedaży

Dzięki tej opcji możemy przejrzeć w ewidencji sprzedaży VAT wszystkie dokumenty, które były zafiskalizowane na drukarce fiskalnej.

 • dodano okno autoryzacji, jeżeli użytkownik nie ma uprawnień do danego modułu

Jest to bardzo przydatna funkcja, gdy z programu korzysta klika osób (z różnymi uprawnieniami). Jeśli zalogowany użytkownik nie ma uprawnień, pokazuje się okno do autoryzacji. W tym momencie osoba posiadająca uprawnienia do tego modułu, może autoryzować daną czynność, którą próbuje wykonać użytkownik.

 • dodano więcej możliwości w zarządzaniu uprawnieniami użytkowników

Na Państwa prośbę rozbudowaliśmy nadawanie uprawnień do modułów, dzięki czemu funkcja ta jest o wiele bardziej elastyczna.

 • możliwość włączenia kolumny Producent w oknie dokumentów magazynowych i towarów (tylko wersja sieciowa), (opcja dostępna tylko w wersji HANDEL)
 • możliwość ustawienie kolumny Producent na wydruku zamówień i dokumentów magazynowych  (tylko wersja sieciowa), (opcja dostępna tylko w wersji HANDEL)

Na wydrukach zamówień bądź dokumentów magazynowych można teraz użyć dodatkowego znacznika [producent]. W ten sposób producent zostanie wydrukowany na wystawionych dokumentach.

 • przyspieszenie zapisu faktur
 • poprawiono wystawianie ofert w walucie obcej
 • drobne poprawki i ulepszenia.