Wykaz zbiorów danych osobowych

Wykaz zbiorów danych osobowych przetwarzanych w systemach inforamtycznych Mega-Tech wraz ze wskazaniem programów służących do ich przetwarzania, opisem struktury, pól informacyjnych oraz powiązań między nimi
Lp. Nazwa zbioru Opis struktury Nazwa systemu Nazwy pól informacyjnych Eksport danych Import
danych
1 Dane klienów przetwarzane w Faktura Small Business W systemie są przetwarzane dane klientów firmy korzystającej z tego systemu Faktura Small Business Nazwa firmy, NIP, REGON, PESEL, adres, kod pocztowy, miasto, adres do korespondencji, kod pocztowy do korespondencji, miasto do korespondencji, imię i nazwisko osoby kontaktowej, numer telefonu osoby kontaktowej, numer FAX osoby kontaktowej, adres email osoby kontaktowej, numer konta bankowego „Do formatu: 
HTML, PDF, JPG
Do arkusza kalkulacyjnego
MS Excel (XLS), CSV
Do programu księgowego”
„Z arkusza kalkulacyjnego
MS Excel (XLS), CSV
Z programu księgowego”
2 Dane klienów przetwarzane w Faktura Small Business Handel W systemie są przetwarzane dane klientów firmy korzystającej z tego systemu Faktura Small Business Handel Nazwa firmy, NIP, REGON, PESEL, adres, kod pocztowy, miasto, adres do korespondencji, kod pocztowy do korespondencji, miasto do korespondencji, imię i nazwisko osoby kontaktowej, numer telefonu osoby kontaktowej, numer FAX osoby kontaktowej, adres email osoby kontaktowej, numer konta bankowego „Do formatu: 
HTML, PDF, JPG
Do arkusza kalkulacyjnego
MS Excel (XLS), CSV
Do programu księgowego”
„Z arkusza kalkulacyjnego
MS Excel (XLS), CSV
Z programu księgowego”
3 Dane klienów przetwarzane w Faktura RR Small Business W systemie są przetwarzane dane klientów firmy korzystającej z tego systemu Faktura RR Small Business Imię i nazwisko, NIP, PESEL, adres, kod pocztowy, miasto, seria i nr dowodu osobistego, numer konta bankowego „Do formatu: 
HTML, PDF, JPG
Do arkusza kalkulacyjnego
MS Excel (XLS), CSV
Do edytora tekstu:
MS Word
Do programu księgowego”
„Z arkusza kalkulacyjnego
MS Excel (XLS), CSV
Z programu księgowego”
4 Dane klienów przetwarzane w Rachunek Small Business W systemie są przetwarzane dane klientów firmy korzystającej z tego systemu Rachunek Small Business Nazwa firmy, NIP, REGON, PESEL, adres, kod pocztowy, miasto, adres do korespondencji, kod pocztowy do korespondencji, miasto do korespondencji, imię i nazwisko osoby kontaktowej, numer telefonu osoby kontaktowej, numer FAX osoby kontaktowej, adres email osoby kontaktowej, numer konta bankowego „Do formatu: 
HTML, PDF, JPG
Do arkusza kalkulacyjnego
MS Excel (XLS), CSV
Do edytora tekstu:
MS Word”
„Z arkusza kalkulacyjnego
MS Excel (XLS), CSV”
5 Dane klienów przetwarzane w Rachunek Small Business Handel W systemie są przetwarzane dane klientów firmy korzystającej z tego systemu Rachunek Small Business Handel Nazwa firmy, NIP, REGON, PESEL, adres, kod pocztowy, miasto, adres do korespondencji, kod pocztowy do korespondencji, miasto do korespondencji, imię i nazwisko osoby kontaktowej, numer telefonu osoby kontaktowej, numer FAX osoby kontaktowej, adres email osoby kontaktowej, numer konta bankowego „Do formatu: 
HTML, PDF, JPG
Do arkusza kalkulacyjnego
MS Excel (XLS), CSV
Do edytora tekstu:
MS Word”
„Z arkusza kalkulacyjnego
MS Excel (XLS), CSV”

 

Procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów i narzędzi programowych służących do ich przetwarzania
Procedura Narzędzie programowe Okres przechowywania
Backup baz sieciowych MySQL (dla systemów działających w wersji online na serwerach firmy Mega-Tech) jest wykonywany automatycznie, codziennie. Dane są zapisywane na serwerze. Backup jest wykonywany automatycznie przez system operacyjny serwera Backup jest przechowywany przez okres min. 7 dni.
Backup baz lokalnych MySQL (dla systemów zainstalowanych na serwerze klienta) jest wykonywany automatycznie z częstotliwością ustawioną przez klienta w systemie. Dane są zapisywane na serwerze lokalnym należącym do klienta Backup jest wykonywany automatycznie przez system Klient decyduje o czasie przechowywania lokalnej kopii danych
Codziennie wykonywany jest automatycznie backup plików eArchiwum. Dane są zapisywane na serwerze. Backup jest wykonywany automatycznie przez system operacyjny serwera Backup serwera e1 jest przechowywany przez okres min. 30 dni.
Codziennie jest sprawdzana poprawność wykonywania backupów
Wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe
ul. Przybyszewskiego 209C/U1 93-120 Łódź pomieszczenie nr 1
Asseco Data Systems
ul. Królowej Korony Polskiej 21
70-486 Szczecin
serwerownia
Wykaz zbiorów danych osobowych
4.7 (93.03%) 511