Wykaz zbiorów danych osobowych

 

Wykaz zbiorów danych osobowych przetwarzanych w systemach inforamtycznych Mega-Tech wraz ze wskazaniem programów służących do ich przetwarzania, opisem struktury, pól informacyjnych oraz powiązań między nimi

 

Faktura Small Business Lite

⇒ Nazwa systemu: Faktura Small Business Lite

⇒ Nazwa zbioru: Dane klienów przetwarzane w Faktura Small Business Lite

⇒ Opis struktury: W systemie są przetwarzane dane klientów firmy korzystającej z tego systemu

⇒ Nazwa pól informacyjnych: Nazwa firmy, NIP, REGON, PESEL, adres, kod pocztowy, miasto, adres do korespondencji, kod pocztowy do korespondencji, miasto do korespondencji, imię i nazwisko osoby kontaktowej, numer telefonu osoby kontaktowej, numer FAX osoby kontaktowej, adres email osoby kontaktowej, numer konta bankowego

⇒ Eksport danych: “Do formatu: HTML, PDF, JPG, Do arkusza kalkulacyjnego
MS Excel (XLS), CSV, Do programu księgowego”

⇒ Import danych: “Z arkusza kalkulacyjnego MS Excel (XLS), CSV, Z programu księgowego”

Faktura Small Business Standard

⇒ Nazwa systemu: Faktura Small Business Standard

⇒ Nazwa zbioru: Dane klienów przetwarzane w Faktura Small Business Standard

⇒ Opis struktury: W systemie są przetwarzane dane klientów firmy korzystającej z tego systemu

⇒ Nazwa pól informacyjnych: Nazwa firmy, NIP, REGON, PESEL, adres, kod pocztowy, miasto, adres do korespondencji, kod pocztowy do korespondencji, miasto do korespondencji, imię i nazwisko osoby kontaktowej, numer telefonu osoby kontaktowej, numer FAX osoby kontaktowej, adres email osoby kontaktowej, numer konta bankowego

⇒ Eksport danych: “Do formatu: HTML, PDF, JPG, Do arkusza kalkulacyjnego
MS Excel (XLS), CSV, Do programu księgowego”

⇒ Import danych: “Z arkusza kalkulacyjnego MS Excel (XLS), CSV, Z programu księgowego”

Faktura Small Business Pro

⇒ Nazwa systemu: Faktura Small Business Pro

⇒ Nazwa zbioru: Dane klienów przetwarzane w Faktura Small Business Pro

⇒ Opis struktury: W systemie są przetwarzane dane klientów firmy korzystającej z tego systemu

⇒ Nazwa pól informacyjnych: Nazwa firmy, NIP, REGON, PESEL, adres, kod pocztowy, miasto, adres do korespondencji, kod pocztowy do korespondencji, miasto do korespondencji, imię i nazwisko osoby kontaktowej, numer telefonu osoby kontaktowej, numer FAX osoby kontaktowej, adres email osoby kontaktowej, numer konta bankowego

⇒ Eksport danych: “Do formatu: HTML, PDF, JPG, Do arkusza kalkulacyjnego
MS Excel (XLS), CSV, Do programu księgowego”

⇒ Import danych: “Z arkusza kalkulacyjnego MS Excel (XLS), CSV, Z programu księgowego”

Faktura RR Small Business

⇒ Nazwa systemu: Faktura RR Small Business

⇒ Nazwa zbioru: Dane klienów przetwarzane w Faktura RR Small Business

⇒ Opis struktury: W systemie są przetwarzane dane klientów firmy korzystającej z tego systemu

⇒ Nazwa pól informacyjnych: Imię i nazwisko, NIP, PESEL, adres, kod pocztowy, miasto, seria i nr dowodu osobistego, numer konta bankowego

⇒ Eksport danych: “Do formatu: HTML, PDF, JPG, Do arkusza kalkulacyjnego
MS Excel (XLS), CSV, Do edytora rekstu: MS Word, Do programu księgowego”

⇒ Import danych: “Z arkusza kalkulacyjnego MS Excel (XLS), CSV, Z programu księgowego”

Rachunek Small Business

⇒ Nazwa systemu: Rachunek Small Business

⇒ Nazwa zbioru: Dane klienów przetwarzane w Rachunek Small Business

⇒ Opis struktury: W systemie są przetwarzane dane klientów firmy korzystającej z tego systemu

⇒ Nazwa pól informacyjnych: Nazwa firmy, NIP, REGON, PESEL, adres, kod pocztowy, miasto, adres do korespondencji, kod pocztowy do korespondencji, miasto do korespondencji, imię i nazwisko osoby kontaktowej, numer telefonu osoby kontaktowej, numer FAX osoby kontaktowej, adres email osoby kontaktowej, numer konta bankowego

⇒ Eksport danych: “Do formatu: HTML, PDF, JPG, Do arkusza kalkulacyjnego
MS Excel (XLS), CSV, Do edytora tekstu: MS Word”

⇒ Import danych: “Z arkusza kalkulacyjnego MS Excel (XLS), CSV”

Rachunek Small Business Handel

⇒ Nazwa systemu: Rachunek Small Business Handel

⇒ Nazwa zbioru: Dane klienów przetwarzane w Rachunek Small Business Handel

⇒ Opis struktury: W systemie są przetwarzane dane klientów firmy korzystającej z tego systemu

⇒ Nazwa pól informacyjnych: Nazwa firmy, NIP, REGON, PESEL, adres, kod pocztowy, miasto, adres do korespondencji, kod pocztowy do korespondencji, miasto do korespondencji, imię i nazwisko osoby kontaktowej, numer telefonu osoby kontaktowej, numer FAX osoby kontaktowej, adres email osoby kontaktowej, numer konta bankowego

⇒ Eksport danych: “Do formatu: HTML, PDF, JPG, Do arkusza kalkulacyjnego
MS Excel (XLS), CSV, Do edytora tekstu: MS Word”

⇒ Import danych: “Z arkusza kalkulacyjnego MS Excel (XLS), CSV”

 

Procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów i narzędzi programowych służących do ich przetwarzania

 

Backup baz sieciowych MySQL

⇒ Procedura: Backup baz sieciowych MySQL (dla systemów działających w wersji online na serwerach firmy Mega-Tech) jest wykonywany automatycznie, codziennie. Dane są zapisywane na serwerze.

⇒ Narzędzie programowe: Backup jest wykonywany automatycznie przez system

⇒ Okres przechowywania: Backup jest przechowywany przez okres min. 7 dni.

 

Backup baz lokalnych MySQL

⇒ Procedura: Backup baz lokalnych MySQL (dla systemów zainstalowanych na serwerze klienta) jest wykonywany automatycznie z częstotliwością ustawioną przez klienta w systemie. Dane są zapisywane na serwerze lokalnym należącym do klienta

⇒ Narzędzie programowe: Backup jest wykonywany automatycznie przez system operacyjny serwera

⇒ Okres przechowywania: Klient decyduje o czasie przechowywania lokalnej kopii danych

 

Backup plików eArchiwum

⇒ Procedura: Codziennie wykonywany jest automatycznie backup plików eArchiwum. Dane są zapisywane na serwerze.

⇒ Narzędzie programowe: Backup jest wykonywany automatycznie przez system operacyjny serwera

⇒ Okres przechowywania: Backup serwera e1 jest przechowywany przez okres min. 30 dni.

 

Codziennie jest sprawdzana poprawność wykonywania backupów.

Wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe:

  • ul. Rudzka 18, 93-457 Łódź