+48 513 253 253 biuro@mega-tech.com.pl

Zmiana danych w KRS? Czy to możliwe?

Każdy przedsiębiorca, który zarejestrował dane prowadzonej działalności w Krajowym Rejestrze Sądowniczym musi dokonać ich zmiany, jeżeli jakiekolwiek zmiany miały miejsce. Zmiany powinny być zgłoszone do KRS listownie, elektronicznie lub bezpośrednio w biurze podawczym sądu rejonowego (wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) w ciągu 7 dni od dnia ich wystąpienia. Dodatkowo o niektórych modyfikacjach powinien zostać powiadomiony również Urząd Skarbowy w postaci złożonego formularza NIP-8.

Aktualizacji podlegać mogę przede wszystkim takie dane jak:

  • Adres firmy i jej siedziby,
  • Nazwiska wspólników i członków zarządu,
  • Przedmiot działalności (kody PKD),
  • Umowa spółki.

Aktualizacja danych przebiega w następujący sposób:

  • w rejestrze przedsiębiorców KRS następuje złożenie wniosku o zmianę danych KRS oraz odpowiednich dokumentów np. pełnomocnictwa procesowego, jeżeli w imieniu spółki działa pełnomocnik,
  • wniosek trafia do sądu, który go rozpatruje i decyduje o wprowadzeniu zmiany / dokonaniu wpisu w ciągu 7 dni od daty wpływu pisma,

UWAGA! Sąd może wezwać do usunięcia braków, jeżeli takie występują oraz może zwrócić wniosek, jeżeli uznano, iż zawiera on błędy.

Należy pamiętać, że zmiany wiążą się z poniesieniem dodatkowych opłat m.in. sądowej za złożenie wniosku oraz np. za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wpisu do KRS.

Ważne są konsekwencje, jakie mogą mieć miejsce w przypadku, gdy wniosek zostanie złożony po upływie terminu 7 dni bądź gdy nie zostanie złożony w ogóle. Firma może spotkać się z odpowiedzialnością odszkodowawczą wobec kontrahentów – klienci mogą unikać wykonania zawartych umów. Dodatkowo sąd dysponuje aparatem przymuszającym i może nałożyć karę grzywny na członków zarządu spółki.

Należy więc pamiętać o odpowiednim, wczesnym reagowaniu na pojawiające się zmiany oraz przestrzeganiu obowiązujących terminów i przepisów.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

zmiana danych KRS