Zgłoszenie umowy o dzieło do ZUS – formularz RUD

Nowy rok 2021 przyniesie kolejne zmiany dla przedsiębiorców. Jedną z nich będzie zgłoszenie umowy o dzieło do ZUS. Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie odpowiedniego wniosku. Nowym dokumentem, który pojawi się w firmie będzie więc formularz RUD. Szczegóły w artykule.

Co to jest formularz RUD? Zgłoszenia umowy o dzieło do ZUS – uregulowanie prawne

Formularz RUD (Zgłoszenie umowy o dzieło) to nowy dokument, przez który przedsiębiorcy od 01.01.2021 roku będą musieli dokonywać zgłoszenia do ZUS wszelkich zawartych od tego terminu umów o dzieło. 

program do faktur 2023

Wprowadzenie formularza jest odpowiedzią na zapis z art. 22. zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustawArtykuł ten wprowadził zmiany w zakresie umów o dzieło. Od początku 2021 informacje o zawartych umowach będą musiały być raportowane do ZUS w terminie do 7 dni od dnia zawarcia takiej umowy. Nowy formularz RUD przedsiębiorca będzie mógł przekazać poprzez platformę PUE (Platformę Usług Elektronicznych) ZUS. 

Kogo nie dotyczy zgłoszenie umowy o dzieło do ZUS?

Obowiązek zgłoszenia umowy o dzieło do ZUS nie będzie dotyczył płatnika składek bądź osoby fizycznej, która zleca działo, gdy:

  • została zawarta umowa z własnym pracownikiem – jest umowa o pracę i podpisywana dodatkowo umowa o dzieło,
  • dzieło wykonywane jest na rzecz pracodawcy lecz umowa została zawarta z innym podmiotem,
  • umowa o dzieło została podpisana z osobą prowadzącą działalność gospodarczą na wykonanie usług wchodzących w skład jej działalności.

Dodatkowo obowiązek nie będzie dotyczył jednostek organizacyjnych czy podmiotów, którzy nie są płatnikami składek ZUS.

Jak wygląda nowy formularz RUD?

Formularz RUD pozwoli na jednym piśmie przekazać informację o maksymalnie 10 zawartych umowach o dzieło z wykonawcą. Dla każdego wykonawcy jest obowiązek złożenia odrębnego formularza RUD. Informacje, które bedą w nim przekazane do ZUS zostały podzielone na 3 główne bloki i są to:

  • dane identyfikacyjne oraz adresowe zamawiającego wykonanie umowy o dzieło oraz wykonawcy dzieła,
  • informacje o umowach o dzieło, które zostały zawarte, czyli ich daty zawarcia, wykonania dzieła a także liczbę podpisanych umów.

Na końcu formularza zauważyć można oświadczenie o zgodności ze stanem faktycznym podanych informacji oraz miejsce na datę i podpis wnioskodawcy.

Wprowadzenie nowego formularza RUD ma z pewnością na celu zbieranie większej ilości statystyk o ilości zawieranych umów o dzieło oraz ich rodzaju. To rownież kolejny element, który pozwoli kontrolować i weryfikować działania w ramach danego przedsiębiorstwa. 

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 29.12.2020

Zgłoszenie umowy o dzieło do ZUS