Zasada Pareto

Często przedsiębiorcy analizują zdarzenia, które miały miejsce w firmie. Zastanawiają się jak podjęte decyzje przyczynił się do rozwoju firmy? Czy przeprowadzone działanie usprawniły jakość oferowanych usług czy produktów? Pomocna w określeniu dalszych kierunków działań może okazać się zasada Pareto.

Co to jest zasada Pareto? O czym mówi?

Zasada Pareto często nazywa jest również zasadą 80/20. Jak wiadomo w przedsiębiorstwie nie wystąpi taka sytuacja, w której 100% nakładów przyniesie 100% efektów. Przyjmuje się jednak, że 80% osiągniętych efektów jest wynikiem 20% nakładów. Kluczowe staje się więc odnalezienie i skupienie się na tych konkretnych 20% najistotniejszych rzeczy, które zadecydowały o sukcesie bądź porażce firmy.

Zasadę Pareto stosuję się po to, by zmaksymalizować efekty przy jednoczesnym jak najmniejszym nakładzie czasu, energii czy pieniędzy. Zasada ta głosi aby skupić się na tym co ważne i ma znaczenie oraz odrzucić to, co nieistotne. Zasada Pareto została opracowana przez włoskiego ekonomistę Vilfredo Pareto. Zauważył on bowiem, że tylko 20% społeczeństwa generuje 80% bogactwa kraju. Istotne jest żeby nie skupiać się bardzo na proporcji 80/20, okazać się bowiem może, że w danym przedsiębiorstwie w określonej sytuacji proporcje mogą być mniejsze lub większe.

Przykłady dla zasady Pareto 80/20:

  • 80% sprzedaży jest generowane przez 20% sprzedawców,
  • 80% zysków pochodzi od 20% klientów,
  • 80% czasu pracy wymagane jest dla 20% zadań,
  • 80% braków spowodowane jest przez 20% błędów w produkcji,
  • 80% czasu nosimy 20% ubrań,
  • 80% kierowców powoduje 20% wypadków,
  • 80% ludności Polski mieszka w 20% największych miast w Polsce.

Jak wykorzystać zasadę w firmie?

Przedsiębiorca, który boryka się z nadmiarem obowiązków, obsługą maili, telefonów czy spotkań powinien skorzystać z zasady Pareto. Dokładne wyszczególnienie i przeanalizowanie obszarów które odpowiadają za np. zyski w firmie pozwoli mu skupić się na tym co istotne, odrzucając to co jest nie ważne. Kluczowe przy tym jest wyznaczenie ścisłych kryteriów (z podziałem na mniejsze obszary), które warunkują osiągnięcie danych rezultatów. Gdy będą znane już obszary warto przeanalizować w nich wszystkie istotne i powtarzalne elementy, które wpłynęły na zdobycie celu. Obszarem mogą być np. spotkania z klientami, rozmowy telefoniczne czy wysłane maile. Warto przeanalizować, które z nich przyniosły największy efekt. W ten sposób łatwiej będzie można wyodrębnić 20% elementów, które przyniosło 80% efektów. 

Chociaż zasada Pareto nie jest sztywną regułą (może nie mieć zastosowania do wszystkich sytuacji), to warto o niej pamiętać analizując procesy zachodzące w przedsiębiorstwie, zaangażowane zasoby, czas i pieniądze.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 09.04.2020

zasada pareto