Ulga rehabilitacyjna – definicja, wydatki, wysokość

Co to jest ulga rehabilitacyjna? Kto z niej skorzysta?

Ulga rehabilitacyjna to jedna z ulg, która może być odliczona w rocznym zeznaniu podatkowym PIT. Ulga rozliczana jest poprzez PIT-O, gdy wypełniany jest dokument PIT-37, PIT-36 lub PIT-28. Ulga skierowana jest dla osób niepełnosprawnych bądź utrzymujących osoby niepełnosprawne i ponoszących określone wydatki (na cele rehabilitacyjna oraz związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych).

program do faktur 2023

W przypadku gdy sprawowana jest opieka na osobami niepełnosprawnymi z ulgi można skorzystać w przypadku, gdy osobą niepełnosprawną jest:

 • współmałżonek,
 • dziecko własne bądź przysposobione,
 • dziecko obce, które została przyjęte na wychowanie,
 • teść lub teściowa,
 • pasierb bądź pasierbica,
 • matka, ojciec,
 • brat, siostra,
 • ojczym, macocha,
 • zięć, synowa.

Dochód niepełnosprawnej osoby nie może przekraczać w ropku kwoty 15010,56zł.

Wydatki a ulga rehabilitacyjna

Katalog wydatków, które pozwalają odliczyć ulgę rehabilitacyjną jest zamknięty i dostępny w Ustawie o PIT. Zaliczają się do nich np. wydatki poniesione na:

 • leki, które zleci lekarz specjalista (przyjmowane stale lub czasowo),
 • zakup, wynajem, naprawę sprzętu rehabilitacyjnego,
 • zabiegi rehabilitacyjne lub lecznico-rehabilitacyjne,
 • adaptację oraz wyposażenie mieszkania w celu przystosowania go do potrzeb osoby niepełnosprawnej,
 • przystosowanie pojazdów mechanicznych dla potrzeb osoby niepełnosprawnej,
 • tłumacza języka migowego,
 • utrzymanie odpowiednio wyszkolonego oraz specjalnie oznaczonego psa (dla osób niewidomych i z niepełnosprawnością narządu ruchu) – wydatki są limitowane, istnieje możliwość odliczenia tylko części kwoty od dochodu.

Jaka jest wysokość ulgi rehabilitacyjnej?

Wysokość ulgi rehabilitacyjnej uzależniona jest do kategorii poniesionych wydatków. Jeżeli są nimi wydatki na leki, wówczas w PIT odliczana jest nadwyżka wydatków ponad 100 zł miesięcznie. Dla wydatków nielimitowanych odliczeniu podlega cała kwota poniesionych kosztów. W przypadku kategorii wydatków limitowanych jest to 2280 zł dla każdego z czterech rodzajów wydatków.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 09.09.2022

Ulga rehabilitacyjna