Ulga na prototyp

Firma, która się rozwija i inwestuje w swoją działalność może skorzystać z nowego rodzaju ulgi, która została wprowadzona przepisami Polskiego Ładu, a mianowicie ulgi na prototypy. Czym jest ta ulga? Jakie wydatki podlegają odliczeniu? Więcej w artykule.

Co to jest ulga na prototypy? Kogo dotyczy?

Wprowadzona od 01.01.2022 roku ulga na prototypy to nowy rodzaj rozwiązania pomagający w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw. 

program do faktur 2023

Jej zadaniem jest zwiększenie innowacyjności polskich firm. Dzięki wprowadzonemu rozwiązaniu przedsiębiorcy zyskają możliwość tańszego wytworzenia prototypu produkty.

Uregulowanie prawne ulgi na prototypy można znaleźć w Ustawie PIT. Nowe rozwiązanie kierowane jest do podatników, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, wytwarzają prototyp danego produkt, a następnie wdrażają wynalazek do produkcji. Ulga na prototyp może być jednocześnie zastosowana z innymi ulgami typu B+R, ulga na robotyzację czy IP-Box. Podatnicy powinni jednak zachować czujność aby poniesiony wydatek odliczony poprzez jedną ulgę nie został ponownie odliczony w ramach innej. Istotne jest aby uniknąć sytuacji, w której ten sam wydatek zostanie podwójnie odliczony od podstawy opodatkowania. 

Jaka wysokość odliczenia?

Uprawnieni do ulgi na prototyp mogą skorzystać z możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania 30 % kosztów, które zostały poniesione na produkcję próbną w celu wprowadzenia wynalazku na rynek. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 10% dochodu, który został osiągnięty z pozarolniczej działalności gospodarczej w danym roku podatkowym. Z możliwości obniżenia podstawy opodatkowania i uwzględnienia ulgi na prototyp będzie można skorzystać dopiero przy podatkowym rozliczeniu za 2022 rok. 

Jakie koszty będą podlegały uldze?

Ustawy PIT i CIT przedstawiają szczegółowe listy kosztów kwalifikowanych, które zostaną uznane za służące opracowaniu prototypu w procesie produkcji próbnej i wprowadzeniu następnie produktu na rynek. Wśród kosztów wymienić można chociażby wydatki poniesione na wytworzenie lub nabycie potrzebnych maszyn, które są niezbędne do uruchomienia produkcji próbnej prototypu produktu czy koszty materiałów i surowców, które są poniesione w celu tej produkcji. Kosztami kwalifikowanymi są również wydatki związane z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji do uzyskania zezwoleń, certyfikatów czy homologacji. Kosztami są również wszelkie badania, ekspertyzy, uzyskane oznakowania.

Ulga na prototyp to wsparcie dla przedsiębiorcy ponoszącego wydatki na testowanie wynalazku tuż przed wprowadzeniem go do masowej produkcji i dopuszczeniem na rynek. Poniesiony wydatek może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu i następnie przedsiębiorca zyska możliwość obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu wspomnianej ulgi. 

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 14.02.2022

Ulga na prototyp