Ulga na ekspansję

Ulga na ekspansję to jedna z preferencji wprowadzona przepisami Polskiego Ładu pozwalająca pomniejszyć podstawę opodatkowania u podatników rozliczających się z podatku PIT i CIT. Definicja ulgi na ekspansję – kto jej podlega? Co można odliczyć? Szczegóły w artykule.

Co to jest ulga na ekspansję? Kto jest uprawniony a kto nie?

program do faktur 2023

Ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. Polski Ład wprowadziła od 2022 roku tzw. ulgę na ekspansję. To nowa preferencja podatkowa pozwalająca wesprzeć przedsiębiorców poszukujących dla swoich działalności nowych rynków zbytu (w kraju i za granicą) i faktycznie zwiększyć tym samym sprzedaż swoich produktów. 

Ulga skierowana jest dla podmiotów, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i wybrali sposób opodatkowania na zasadach ogólnych lub w oparciu o podatek liniowy. Preferencja pozwala obniżyć podstawę opodatkowania. Pamiętać jednak trzeba, iż wysokość wydatków nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty 1 000 000zł. Poniesiony koszt może zostać odliczony dwa razy (jako KUP – koszt uzyskania przychodu oraz z tytułu ulgi na ekspansję).

Ulga na ekspansję skierowana jest do podmiotów, które wytworzą produkt we własnym zakresie. Przedsiębiorcy odsprzedający towary nie będą mogli więc z niej skorzystać. Z ulgi na ekspansję nie skorzystają również firmy, które zwiększają sprzedaż prowadząc transakcję z podmiotami powiązanymi.

Z ulgi na ekspansję skorzystają przedsiębiorcy, którzy w ciągu 2 lat podatkowych od końca roku, w którym został poniesiony koszt na zwiększenie przychodów ze sprzedaży wytworzonych produktów zwiększyli te przychody w kolejnym roku bądź uzyskali przychody ze sprzedaży produktów, które do tej pory nie były oferowane w danym kraju lub w ogóle.

Wprowadzenie ulgi na ekspansję ma promować inwestycje firm chcących się rozwijać i zwiększyć sprzedaż.

Ulga na ekspansję – jakie koszty podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania?

Przedsiębiorca może korzystać z ulgi na ekspansję odliczając koszty:

  • uczestnictwa w targach (np. zakwaterowanie i wyżywienie pracowników),
  • dostosowania opakowań produktów zgodnie z wymaganiami kontrahentów,
  • prowadzonych działań promocyjno – informacyjnych (przygotowania strony www, katalogów, broszur informacyjnych, ulotek itp.),
  • przygotowania wszelkiej dokumentacji, która jest niezbędna do przystąpienia do przetargu czy pozwalającej sprzedać produkty (rejestracja znaków towarowych i certyfikacja towarów).

Katalog kosztów jest zamknięty. Istotne jest aby poniesione koszty nie zostały w żaden sposób zwrócone.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 21.02.2022

Ulga na ekspansję