SLIM VAT 3 – zmiany dla przedsiębiorców

SLIM VAT 3 to przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt różnego rodzaju usprawnień i uproszczeń w rozliczeniach podatku od towarów i usług VAT. Projekt zakłada zmianę przepisów Ustawy o VAT oraz Ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Zakłada się, że proponowane zmiany zaczną obowiązywać od 01.01.2023 roku.  Jakie zmiany zakłada projekt SLIM VAT 3?

program do faktur 2023

Jakie zmiany dla przedsiębiorców od 2023 roku (SLIM VAT 3)?

Mały podatnik VAT – nowe zasady

Przygotowany projekt nowelizacji Ustawy o VAT wprowadzający tzw. SLIM VAT 3 zakłada zupełnie nową definicję „małego podatnika VAT”. Poziom przychodu rocznego, który jest graniczny dla statusu małego podatnika VAT ma zostać podwyższony z kwoty 1,2 mln euro brutto do 2 mln euro brutto. Takie rozwiązanie spowoduje zwiększenie liczby przedsiębiorców, którzy będą mogli rozliczać się kwartalnie z podatku VAT.

SLIM VAT 3 a Split Payment

SLIM VAT 3 to również zmiana w zasadach korzystania ze Split Payment (mechanizmu podzielonej płatności). W sytuacji, gdy przedsiębiorca otrzyma płatność za fakturę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności i kwota VAT trafi na oddzielny rachunek, który jest dedykowany do rozliczeń z Urzędem Skarbowym, wówczas za jego pomocą będzie można opłacić nie tylko podatek dochodowy, VAT czy składki ZUS, ale i również podatek cukrowy czy handlowy.

Korekty faktur, faktury WNT a SLIM VAT 3

Kolejne zmiana dotyczy korygowania faktur w obcej walucie oraz faktur WNT (wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów). Podczas robienia korekty przedsiębiorca będzie korygował dokument stosując ten sam kurs wymiany jaki obowiązywał w dniu w wystawiania faktury pierwotnej. W przypadku faktur WNT przedsiębiorca będzie miał możliwość odliczenia podatku VAT, jeżeli nawet nie otrzyma fizycznie faktury.

WIS i sankcje VAT a SLIM VAT 3 

SLIM VAT 3 to również projekt zmian w WIS (Wiążącej Informacji Stawkowej). Zniesiona ma być opłata za uzyskanie informacji oraz rozszerzenie możliwości wnioskowania o informację w kontekście podatku akcyzowego.

Projekt SLIM VAT 3 zakłada również zmiany w zakresie sankcji VAT nakładanych przez organy podatkowe. Odpowiednie instytucje przy ustalaniu wysokości sankcji będą podchodzić w sposób zindywidualizowany biorąc pod uwagę okoliczności danej sprawy.

Inne uproszczenie SLIM VAT 3

Uproszczenia, które proponowane są w projekcie SLIM VAT 3 to m.in. również:

  • szerszy zakres zwolnień z podatku VAT,
  • zniesienie obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych, które zostały wystawione z użyciem kas rejestrujących, w przypadku podatników, którzy prowadzą ewidencję sprzedaży z zastosowaniem tych kas,
  • możliwość rezygnacji z obowiązku wystawienia faktury zaliczkowej (przedsiębiorca wystawia tylko fakturę rozliczeniową, w której uwzględnia całość dokonanej dostawy towarów bądź świadczonych usług). Dotyczy przypadku, gdy obowiązek podatkowy z tytułu otrzymania zaliczki i świadczenia usługi lub dokonania dostawy towarów ma miejsce w tym samym miesiącu/kwartale.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 06.09.2022

SLIM VAT 3