RW – definicja rozchodu wewnętrznego

Rozchód wewnętrzny (RW) to dokument wykorzystywany w przedsiębiorstwie posiadającym zaplecze magazynowe. Służy udokumentowaniu wydania towarów i materiałów z magazynu na własne potrzeby jednostki.

RW nie przynosi przychodu firmie, ponieważ sytuacja ma miejsce w danym przedsiębiorstwie i dotyczy zejścia towaru z własnego magazynu. W związku z tym na dokumencie nie ma np. informacji o odbiorcy dokumentu.

program do faktur 2023

Rozchód wewnętrzny wykorzystywany jest na potrzeby własne jednostki np. w trakcie:

  • inwentaryzacji pozwala wykryć niedobory,
  • tworzenia zupełnie nowych produktów ukazuje braki lub niedobory,
  • produkcji jest niezbędną częścią do stworzenia innych towarów bądź usług.

Dokument ten jest szczególnie ważny przy sporządzaniu spisu z natury (inwentaryzacji). Razem z dokumentami wskazującymi na przyjęcia towarów do magazynu służy prawidłowemu prowadzeniu magazynu przedsiębiorstwa.

RW wpływa na stany magazynowe, gdyż wykazuje ilość towarów, które opuściły magazyn (pomniejszyły liczbę posiadanych zapasów). Dokument ten ukazuje miejsce, do którego został przekazy towar oraz cel jego wykorzystania w danym przedsiębiorstwie. 

Dokument RW można wystawić w programie do wystawiania faktur Faktura Small Business Pro. Więcej informacji dostępne jest tutaj: RW.

rw definicja