Galeria screenów z programu Rachunek Small Business

 

okno główne programu do rachunków

Okno główne – Rachunek Small Business

Okno wystawiania rachunku uproszczonego.

Okno wystawiania rachunku

Okno dodawania towaru do wystawianego rachunku

Okno dodawania towaru podczas wystawiania rachunku

okno do wprowadzenia danych firmy

W tym oknie wprowadzamy dane firmy

Okno kartoteki towarów i usług

Kartoteka towarów i usług

okno kartoteki klientów

Kartoteka klientów

Screen przedstawiający okno ustawień programu

Ustawienia programu

Okno dodawania klienta

Dodawanie klienta

okno ustawień form płatności

Ustawianie form płatności

wzór rachunku drukowanego z naszego programu

Standardowy wydruk rachunku

Szablon wydruku rachunku

Wydruk nr 1

szablon wydruku kopi i oryginału na jednej kartce A4

Wydruk oryginał i kopia na A4