Funkcje programuFaktura Small BusinessFaktura Small Business HANDEL
Ewidencja dokumentów sprzedaży
Ewidencja dokumentów zakupów
Możliwość wystawienia Faktury
Możliwość wystawienia Faktury PRO-formy
Możliwość wystawienia Faktury Korekty
Możliwość wystawienia Faktury MARŻA
Możliwość wystawienia Faktury ZŁOM
Możliwość wystawienia Faktury Zaliczkowej
Możliwość wystawienia Faktury Końcowej
Możliwość wystawienia noty korygującej VAT
Możliwość wystawienia faktury w walucie
Możliwość wystawienia faktury WDT (Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów)
Możliwość wystawienia faktury Exportowej
Automatyczne pobieranie kursu waluty z NBP
Drukowanie faktury w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim
Kartoteka klientów
Kartoteka towarów
Moduł kompletacja
Obsługa stanów magazynowych
Możliwość wystawiania dokumentów magazynowych (PZ, WZ, PW, RW, MM)
Moduł kasa (dokumenty KP, KW, BP, BW)
Moduł refundacji NFZ (do włączenia w ustawieniach programu)
Tworzenie ofert dla klienta
Tworzenie zamówień dla klienta
Tworzenie zamówień do dostawcy
Tworzenie cennika
Program współpracuje z drukarkami fiskalnymi firm: PosNET, Innova, Elzab
Seryjne drukowanie dokumentów