Progi podatkowe 2022

Spore zmiany czekają przedsiębiorców w zakresie podatków od roku 2022. Nowelizacja obowiązujących regulacji to wynik tzw. Polskiego Ładu. Co się zmieni w podatkach od 1 stycznia  2022 roku? Jak będą wyglądały progi podatkowe 2022 i rozliczenie podatku PIT za rok 2022? Szczegóły w artykule.

Jakie zmiany w podatkach od 2022 roku? Jakie będą zwolnienia z podatku 2022? Co się nie zmieni?

program do faktur 2023

Podstawa prawna

Nowy rok 2022 przyniesie nowelizacje w regulacjach podatkowych z uwagi na obowiązywanie przepisów Polskiego Ładu. Zmiany, na które powinien być gotowy przedsiębiorca wprowadza Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw i jest to m.in. wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł oraz przesunięcie progu podatkowego z 85 528 zł do 120 000 zł. 

Kwota wolna od podatku 2022. Ulga dla seniorów i rodzin 4+

Kwota 85 528 zł nie zniknie jednak całkowicie z Ustawy o podatku PIT. Przedsiębiorca będzie musiał na nią uważać, gdyż będzie to limit przy nowych zwolnieniach. Kwota 85 528 zł będzie miała nadal zastosowanie w przypadku wyznaczania limitu progu dla młodych. Jeżeli chodzi o seniorów, którzy nie przejdą na emeryturę i pozostaną aktywnymi na rynku pracy kwota 85 528 zł będzie kluczowa, w przypadku gdy ich dochód roczny jej nie przekroczy plus 30 000 zł kwoty wolnej od podatku, podatek wyniesie 0 zł. Jest to tzw. PIT-0 dla seniorów. Polski Ład wprowadza również PIT-0 dla rodzin 4+. Jest to zwolnienie z podatku dla rodziców/opiekunów, którzy prowadzą działalność gospodarczą i wychowują czwórkę bądź więcej dzieci. Obowiązujący w tym przypadku limit to również kwota 85 528 zł plus 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku, a w przypadku rozliczeń wspólnych małżonków 231 056 zł. Prawo zwolnienia obejmie również osoby powracające z zagranicy, które zdecydowały się po minimum 3 latach mieszkania i pracowania za granicą na przeniesienie rozliczeń podatkowych do Polski przez okres 4 kolejno następujących po sobie lat podatkowych.

Od 2022 roku zmieni się chociażby kwota wolna od podatku. Stosowana dotychczas progresywna kwota wolna od podatku uzależniona od osiąganej kwoty dochodu zostanie zastąpiona stała wartością wynoszącą co miesiąc 425 zł (rocznie 5100 zł).

Obliczanie podatku PIT 2022. Podatek solidarnościowy

Kwota dochodu wynosząca 120 000 zł od 2022 roku będzie wyznaczała dany próg podatkowy. Nie zmienią się jednak stawki podatku, nadal będzie to 17% i 32%. W przypadku osiągnięcia rocznego dochodu do 120 000 zł podatek wyniesie 17 % z tej kwoty oraz pomniejszenia wyniku o kwotę zmniejszającą podatek czyli 5100 zł. Gdy wartość dochodu przekroczy 120 000 zł podatek będzie liczony jako kwota 15 300 zł (kwota 5100 zł została już ujęta) + 32% nadwyżki kwoty 120 000 zł. 

Podatek solidarnościowy czyli tzw. trzeci próg podatkowy – w tym przypadku Polski Ład nie wprowadza zmian. Przedsiębiorcy, którzy uzyskają łączne dochody przekraczające 1 000 000 zł będą musieli nadal zapłacić podatek w wysokości 4% od nadwyżki kwoty 1 000 000 zł. Jeżeli np. dochód wyniesienie 3 000 000 zł wówczas podatek solidarnościowy będzie równy: 80 000 zł. Dodatkowo przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty podatku z rozliczanych PIT-ów. Takie działanie oznaczana podwójne opodatkowania dochodów będących nadwyżką kwoty 1 000 000 zł. 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne 2022

Wśród wprowadzonych od 2022 toku zmian jest także brak możliwości odliczenia odprowadzanej składki zdrowotnej od podatku. Jak będzie wyglądać składka zdrowotna w 2022 roku przeczytaj tutaj: https://www.mega-tech.com.pl/skladka-zdrowotna-2022/. 

Ulga dla klasy średniej

Wysokość podatku należnego można obniżyć korzystając z różnych ulg i zwolnień. Rok 2022 to nowa ulga, którą można wykorzystać przy wyliczaniu podatku PIT a mianowicie ulga dla klasy średniej. Ulga ta będzie przysługiwać osobom, których przychód roczny (ze wszystkich źródeł) wynosił od 68 412 zł i nie przekroczył kwoty 133 692 zł (miesięcznie od 5 701 zł do 11 141,00 zł). 

Istotnym warunkiem skorzystania z ulgi dla klasy średniej jest również zatrudnienie na podstawie umowy o pracę czy prowadzenie działalności gospodarczej i rozliczanie się na zasadach ogólnych (zgodnie ze skalą podatkową). Ulga dla kasy średniej nie obejmie więc osób zatrudnionych w oparciu o umowy zlecenie, umowy o dzieło, osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach innych niż skala podatkowa czy emerytów, którzy uzyskują przychody z tytułu emerytury.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 29.12.2021

progi podatkowe 2022