Podpis osobisty – czym jest?

Przedsiębiorcy, którzy załatwiają sprawy urzędowe elektronicznie muszą potwierdzać składane formularze i wnioski własnym podpisem. Na Platformie Usług Elektronicznych, czyli tzw. PUE ZUS przedsiębiorca może znaleźć różne formy podpisu. Przyjrzyjmy się każdemu z nich.

program do faktur 2023

Jakie formy podpisu elektronicznego są już dobrze znane?

Właściciele firm, chcąc załatwić różne formalności urzędowe w sposób elektroniczny spotkali się z pewnością z koniecznością zatwierdzenia składanych wniosków i formularzy poprzez:

  • profil zaufany tzw. PZ ePUAP lub
  • kwalifikowany podpis elektroniczny bądź
  • podpis profilem PUE (w niektórych przypadkach).

Profil zaufany ePUAP jest dobrze znanym sposobem zatwierdzania dokumentów. Podpis z użyciem tego profilu jest wiążący i traktowany jak podpis własnoręczny. Z użyciem profilu zaufanego ePUAP przedsiębiorca bez trudu załatwi wiele spraw urzędowych takich jak np. złożenie:

  • wniosku o zarejestrowanie działalności gospodarczej,
  • deklaracji podatkowych,
  • wniosku o wydanie dowodu osobistego czy nawet sprawdzenie posiadanych punktów karnych. 

Potwierdzenie tożsamości można dokonać również z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Jest to podpis składany przy pomocy elektronicznego kwalifikowanego urządzenia. Mimo zbliżonego przeznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego z profilem zaufanym ePUAP, to jednak używając pierwszego z nich przedsiębiorca jest w stanie oprócz załatwienia spraw urzędowych również potwierdzić niektóre dokumenty komputerowe typu world, pdf czy e-maile. 

Jaka jest nowa (alternatywna) forma podpisu?

Do nowej metody podpisywania dokumentów należy podpis osobisty, który jest zaawansowanym podpisem elektronicznym. Taki podpis jest możliwy do uzyskania podczas składania wniosku o nowy dowód osobisty. Po wyrażaniu zgody na certyfikowany podpis osobisty przedsiębiorca zobaczy go w swoim e-dowodzie. Certyfikat będzie zawierał takie informacje jak: imię bądź imiona, nazwisko, numer PESEL oraz obywatelstwo.

Warunkiem skorzystania z podpisu osobistego jest zainstalowanie na komputerze odpowiedniego oprogramowania oraz posiadanie czytnika NFC do e-dowodu. W przypadku dzieci, które ukończyły 13 rok życia rodzic bądź opiekun prawny dziecka może wyrazić zgodę na posiadania przez nie takiego podpisu. Jednak w tym przypadku ważności podpisu osobistego będzie dopiero od dnia osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości. 

Podpis osobisty jest traktowany jak podpis własnoręczny. Nie musi on służyć wyłączenie do zatwierdzania spraw urzędowych. Tego typu podpis może być wykorzystywany pomiędzy podmiotami niepublicznymi, jeżeli obie strony wyrażają na to zgodę. 

Wprowadzona metoda podpisu jest bardzo wygodnym rozwiązaniem, gdyż pozwala załatwić sprawy urzędowe przez internet bez wychodzenia z domu. Przedsiębiorca nie musi martwić się godzinami pracy urzędów. Jest w stanie szybko i o dowolnej porze zatwierdzić przesyłane formularze i wnioski. 

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 11.02.2020

podpis osobisty