Pakiet MŚP

Rok 2019 przyniósł zestaw około 50 ciekawych rozwiązań dla małych i średnich przedsiębiorców. Na mocy Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, która weszła w życia 01.01.2019 r. wprowadzany został tzw. pakiet MŚP

Wprowadzone rozwiązania to chociażby:

  • krótszy termin skorzystania z ulgi na złe długi w VAT przez wierzyciela uprawnionego do zwrotu nieotrzymanej należności – skrócenie ze 150 dni do 90 dni,
  • strata podatkowa wynosząca nie więcej niż 5 milionów złotych może być jednorazowo rozliczona (dla kwoty wyższej obowiązują stare zasady),
  • roczne sprawozdania finansowe, które zostały sporządzone za rok obrotowy rozpoczynający się przed 01.01.2019 r. muszę być obowiązkowo przechowywane przez okres co najmniej 5 lat,
  • zlikwidowano obowiązek przeprowadzania okresowych szkoleń BHP dla prawie 6 milionów pracowników, których branże są najmniej wypadkowe, czyli pracowników administracyjno-biurowych, którzy są zatrudnieni u pracodawcy zaliczanego do grupy działalności, dla której ustalona została nie wyższa niż trzecia kategoria ryzyka w znaczeniu przepisów o ZUS. W tym przypadku został podniesiony również próg pracowników w kontekście, którego pracodawca nie musi zatrudniać specjalisty od BHP, czyli z 20 na 50. W tej sytuacji pracodawca może sam pełnić zadania służby BHP,
  • praca małżonka w przedsiębiorstwie będzie traktowana jako koszt uzyskania przychodu,
  • ujednolicono formularze dla deklaracji podatkowych odnoszących się do podatków lokalnych i wprowadzono możliwość składania ich online,
  • zwolnienie podatkowe w CIT – dotyczy niektórych dochodów uzyskiwanych ze zbycia akcji bądź udziałów przez ASI, czyli tzw. alternatywne spółki inwestycyjne.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

pakiet MŚP