Opłata mocowa – czym jest?

Od 01.01.2021 roku przedsiębiorcy mogą zaobserwować na fakturach za dystrybucję energii elektrycznej nową pozycję czyli tzw. opłatę mocową. Wprowadzenie nowej opłaty jest związane z przyjętą w roku 2017 ustawą o rynku mocy. Opłata mocowa nazywa jest czasem opłatą za utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego. Celem wprowadzenia regulacja jest zapewnienie długoterminowo stabilnych dostaw energii elektrycznej. Z czym wiąże się opłata mocowa? Ile zapłacą przedsiębiorcy? Więcej w artykule.

program do faktur 2023

Co to jest opłata mocowa? W jakim celu jest pobierana?

Opłata mocowa to kwota pobierana w celu zapewnienia dodatkowego finansowania elektrowni wytwarzających energię elektryczną. Pobrana kwota przeznaczana będzie na utrzymanie oraz modernizację istniejących mocy wytwórczych, w tym również budowę nowych. Celem wprowadzenia nowej opłaty jest utrzymanie elastycznych rezerw energii elektrycznej w sytuacji gdyby zapotrzebowania były większe niż ilość wytworzonej energii. Przedsiębiorcy zauważą nowe obciążenie finansowe na rachunkach za energię elektryczną.

Kogo obejmie opłata mocowa?

Opłata mocowa dotyczy m.in. przedsiębiorstw energetycznych, które wykonują działalność gospodarczą polegającą na przesyłaniu bądź dystrybucji energii elektrycznej. Objęte są nią również przedsiębiorstwa, które wytwarzają energię elektryczną i są przyłączone bezpośrednio do sieci przesyłowej. Ostatni warunek dotyczy również odbiorców końcowych. Oplata mocowa dotyczy także operatorów systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.

Ile wyniesie opłata mocowa?

Wysokość opłaty mocowej uzależniana jest od odbiorcy końcowego oraz ilości zużytego prądu. W przypadku gospodarstw domowych stawka miesięczna opłaty uzależniona jest od rocznego zużycia energii elektrycznej i płacona jest za punkt poboru energii, czyli punkt w sieci elektroenergetycznej, w którym dokonywany jest pomiar poboru energii. Pozostali odbiorcy energii zapłacą opłatę mocową według stawki stosowanej do ilości energii, która została pobrana z sieci w wybranych godzinach w ciągu doby i jest wyrażona w złotych za kWh energii elektrycznej.

W przypadku gospodarstw domowych zgodnie z obowiązującymi regulacjami (Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 63/2020 w sprawie stawek opłaty mocowej na rok 2021 z dnia 30 listoada 2020 roku) stawki opłaty mocowej wynoszą:

  • 1,87 zł netto/miesiąc dla gospodarstw domowych zużywających rocznie mniej niż 500 kWh energii,
  • 4,48 zł netto/miesiąc w przypadku gospodarstw, które zużywają rocznie od 0,5 do 1,2 MWh energii elektrycznej,
  • 7,47 zł netto/miesiąc dla gospodarstw zużywających rocznie więcej niż 1200 kWh i do 2800 kWh energii,
  • 10,46 zł netto/miesiąc w przypadku gospodarstw, których roczne zużycie energii wynosi więcej niż 2,8 MWh.

Dla pozostałych odbiorców końcowych opłata wynosi od 0,0762 zł za każdą kWh, która zostanie pobrana w godzinach od 7 do 22 w dni robocze.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 02.03.2021

opłata mocowa