Odwołanie od reklamacji – jak przygotować dokument?

Niezależnie od sposobu dokonywania zakupów czy to internetowo czy stacjonarnie, konsumentowi przysługuje prawo do reklamacji zakupionego przedmiotu. W przypadku rzeczy nowych reklamację można złożyć w przeciągu dwóch lat od zakupu, dla rzeczy używanych jest to rok. Co zrobić gdy sklep, w którym został zareklamowany przedmiot zakupu wyda decyzję odmową? Nie oznacza to końca całego procesu, konsument może bowiem przygotować i złożyć do sklepu dokument jakim jest odwołanie od reklamacji. Jak go dobrze przygotować? Więcej w artykule.

program do faktur 2023

Odwołanie od reklamacji – czym jest?

Gdy reklamacja nie zostanie rozpatrzona pozytywnie konsument ma prawo odwołać się od wydanej decyzji odmownej. Do takiego odwołania niezbędny będzie dokument zwany odwołaniem od reklamacji. Chociaż nie ma ustawy, która by go regulowała to warto wiedzieć o takiej możliwości i z niej skorzystać.

W przypadku gdy reklamacja ma miejsce w pierwszym roku użytkowania przedmiotu, wówczas sprzedawca powinien wykazać przyczynę powstania wady. W roli tej często występuje rzeczoznawca właściwy dla danego towaru, właściciel sklepu bądź przeszkolony pracownik. Jeżeli opinia dotycząca reklamacji jest negatywna wówczas konsument może poprosić we własnym zakresie niezależnego rzeczoznawcę o wydanie opinii i jeżeli jest ona pozytywna dołączyć ją do przygotowanego odwołania od reklamacji. Gdy reklamacja jest w drugim roku użytkowania produktu wówczas to konsument wykazuje powstanie wady. 

UWAGA!

  1. Gdy konsument stwierdzi wadę w przeciągu 6 miesięcy od wydania reklamowanego przedmiotu wówczas konsumenta chroni prawo, które daje gwarancję domniemania istnienia wady towaru w chwili zakupu.
  2. Jeżeli od daty złożenia reklamacji minie 14 dni i konsument nie uzyska w tym czasie decyzji odnośnie uwzględnienia bądź odrzucenia reklamacji, wówczas uznaje się, że sprzedawca przyjął reklamację.

Odwołanie od reklamacji – jak napisać?

Odwołanie od reklamacji pozwoli wykazać argumenty, które być może wcześniej zostały pominięte. Niekiedy reklamacja składana jest bezpośrednio w sklepie, co może znacznie ograniczyć możliwość szczegółowego opisaniu problemu. Odwołanie od reklamacji pozwoli wówczas ujawnić wszelkie okoliczności ujawnienia się wady. Do odwołania można dołączyć wspomnianą już opinię niezależnego rzeczoznawcy. Jeżeli sprzedawca odrzucił reklamację w pierwszym roku i nie udowodnił winy kupującego na podstawie np. orzeczenia rzeczoznawcy wówczas jest to pierwszy punkt, na który warto zwrócić uwagę piszą odwołanie od reklamacji. 

Przygotowując dokument warto przejrzeć również opinie o produkcie lub innych produktach sprzedawanych przez danego sprzedawcę. Jeżeli produkt został kupiony przez internet, wówczas jest bardzo prawdopodobne, że inni kupujący skomentują jego zakup. Gdy przeważają negatywne komentarze, istnieje większa szansa wskazania sprzedawcy, że problem nie dotyczy konkretnego produktu zakupionego przez konsumenta tylko jest on zwielokrotniony. 

Warto porównać również produkt zakupiony w danym sklepie z innym takim samym dostępnym w sklepie. Być może cała seria produktów dopuszczonych do sprzedaży jest wadliwa i wada jest widocznie zauważalna. 

Odwołanie od reklamacji nie zostało sformalizowane, oznacza to że konsument sporządza dokument w dowolnej formie uwzględniając zapisy jego zdaniem istotne do rozpatrzenia odwołania. Przygotowując pismo warto posługiwać się profesjonalną terminologią użytą przez osobę, która wydała odmowną decyzję do reklamacji, tak aby sprzedawca była świadomy znajomości przepisów i praw przez konsumenta. Na pewno należy wskazać: datę i miejsce złożenia pisma, dane stron czy informację o tym, od której decyzji sporządzanie jest odwołanie. Do pisma można załączyć zdjęcia wadliwego przedmiotu, kopię dowodu sprzedaży, pisma reklamacyjnego czy decyzji odmownej.

Jeżeli odwołanie nie przyniesie oczekiwanego rezultatu wówczas konsument może zgłosić się do Rzecznika Praw Konsumenta. 

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 28.04.2021

odwołanie od reklamacji