Nowa matryca stawek VAT

Z dniem 01.11.2019 wprowadzono nowe przepisy, które dotyczyły WIS, czyli tzw. Wiążącej Informacji Stawkowej oraz nowej matrycy stawek VAT. Warto poznać podstawowe informacje o nowych stawkach VAT dla niektórych towarów i usług. W artykule nowa matryca stawek VAT – więcej informacji.

Czym jest nowa matryca stawek VAT? Jaki jest cel jej wdrożenia?

Nowa matryca stawek VAT ma na celu uproszczenia systemu stawek VAT oraz zmianę klasyfikacji usług i towarów na potrzeby podatku VAT i zmianę stawek VAT dla wielu produktów. Zmiany zostaną wprowadzone z dniem 01.04.2020. Ich wynikiem będzie rezygnacja z obecnie stosowanej PKWiU z 2008 roku i zastąpienie jej PKWiU z 2015 roku (dla usług) oraz symbolami z CN, czyli tzw. Nomenklatury Scalonej (dla towarów).

Co to jest nomenklatura scalona (CN)?

Nomenklatura scalona czyli CN od ang. Combined Nomenclature oznacza nowy sposób klasyfikacji towarów od 01.04.2020 roku. Została ona opracowana przez Światową Organizację Celną i jej zadaniem jest uporządkowanie klasyfikacji towarów na potrzeby handlu międzynarodowego w ramach Unii Europejskiej i poza nią.

Czy jakieś zmiany już funkcjonują?

Zmiany zostały już wprowadzone dla części towarów, a mianowicie np. dla książek i prasy. Terminem wdrożenia był 01.11.2019 roku. 

Od 01.04.2020 roku zmiany stawek obejmą również towary i usługi wymienione w załącznikach nr 3 i 10 do Ustawy o VAT, czyli opodatkowane obniżoną stawką 5% i 8%. W załącznikach tych uporządkowano towary, tak aby było ich o wiele mniej oraz obniżono stawki podatku VAT według tzw. „równania w dół”. Większość towarów została objęta więc obniżoną stawką VAT, tylko nieliczne będą podwyższone. Jedną stawką zostały objęte większe grupy towarów. 

Nowa matryca stawek ma być prostym, przejrzystym i pomocnym dla przedsiębiorcy dokumentem.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 11.03.2020

Nowa matryca stawek VAT